Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện

  03/02/2023 - 04:31
  457
  0
  0

  Ngày 27/10/2023, Viện Kinh tế xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu phục vụ nhiệm vụ đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện. Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng TS. Nguyễn Phạm Quang Tú – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

   

  TS. Nguyễn Phạm Quang Tú – Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng

   

  Bảo vệ kết quả thực hiện đề tài trước Hội đồng, ThS. Lê Hồng Vân – Chủ nhiệm đề tài cho biết, tại Việt Nam, việc đánh giá thị trường bất động sản mới chỉ được thực hiện dựa trên một số thông tin chủ yếu như lượng giao dịch bất động sản. Việc sử dụng các thông tin này còn hạn chế, chưa đầy đủ đồng thời chưa có phương pháp cụ thể để đánh giá theo các nội dung này. Việc phân tích, đánh giá thị trường chủ yếu dựa trên phương pháp định tính nên thiếu độ tin cậy, thiếu tính chính xác và không thể đánh giá toàn diện, bao quát được cho thị trường. Công tác dự báo thị trường bất động sản do đó gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi dự báo thị trường trong dài hạn, dự báo trường hợp xảy ra bóng bóng hoặc đóng băng của thị trường. Từ thực tế nêu trên, cần thiết phải tổ chức xây dựng bổ sung một số các chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản để theo dõi, phân tích định kỳ diễn biến của thị trường bất động sản, đưa ra kịp thời các dự báo xu thế phát triển phục vụ điều hành, quản lý giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững.

   

  ThS. Lê Hồng Vân – Chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện

   

  Mục tiêu của đề tài là xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu nhằm phản ánh xu hướng và mức độ diễn biến của thị trường bất động sản làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác điều hành, quản lý thị trường của các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời cung cấp thông tin tham khảo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm góp phần minh bạch hoá thị trường bất động sản nước ta.

  Để thực hiện đề tài, nhóm thực hiện đã nghiên cứu tổng quan về các chỉ tiêu đánh giá thị trường bất động sản trong đó có nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới; Tổng kết, đánh giá, phân tích thực trạng của việc xác định và công bố chỉ tiêu đánh giá thị trường bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp tại nước ta trong thời gian qua; Phân tích các căn cứ để thực hiện đề xuất bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá thị trường bất động sản, trên cơ sở đó đã đề xuất việc xây dựng 13 chỉ tiêu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản tại Việt Nam như: Chỉ tiêu số lượng nhà ở khởi công; Chỉ tiêu số lượng giấy phép xây dựng nhà ở; Chỉ số khả năng chi trả nhà ở; Chỉ số trả nợ vay mua nhà trên thu nhập; Giá nhà ở trung bình; Chỉ số giá nhà trên thu nhập; Chỉ số giá nhà trên tiền thue nhà; Lượng giao dịch bất động sản; Tỷ lệ hấp thụ; Thời gian tiêu thụ nhà ở; Doanh số bán nhà ở mới …

  Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị Bộ Xây dựng trên cơ sở kết quả xây dựng các chỉ tiêu đánhg gía thị trường bất động sản, cần tiếp tục nghiên cứu mối liên hệ giữa chỉ tiêu thống kê về bất động sản với các thông tin, chỉ tiêu thống kê của các thị trường khác và nền kinh tế như chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng, dư nợ tín dụng, chỉ số sản xuất công nghiệp, định hướng chính sách … để có thể có các biện pháp quản lý thị trường một cách đồng bộ, thống nhất nhằm đạt được các mục tiêu của Nhà nước đồng thời phát triển thị trường bất động sản một cách ổn định, bền vững.

   

  Toàn cảnh cuộc họp

   

  Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá cao sự hữu ích và tính thực tiễn của đề tài và các kết quả nghiên cứu. Báo cáo tổng kết được xây dựng và trình bày chi tiết, khoa học, đầy đủ các nội dung nghiên cứu đối với một đề tài khoa học công nghệ và về chủng loại sản phẩm so với đặt hàng. Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu có thể xem xét nghiên cứu sâu và làm rõ hơn về chỉ số giá theo từng loại bất động sản và khu vực bất động sản. Trong phần đề xuất, đưa thêm chỉ tiêu về tính minh bạch của thị trường bất động sản, bổ sung các thông tin mang tính định lượng với bảng biểu, hình vẽ… Và hướng tới việc phát triển đề tài với các nội dung về chỉ tiêu của bất động sản đất nền.

  Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Phạm Quang Tú tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

  Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Tốt.

   

  Bình luận