Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Chỉ số giá xây dựng Quốc gia

  Năm 2023
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn Quý I năm 2023 56/QĐ-SXD 11/05/2023
  Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2023 105/QĐ-SXD 15/05/2023
  Chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2023 167/QĐ-SXD 13/03/2024
  Năm 2022
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2022 62/QĐ-BXD 08/02/2023
  Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý IV năm 2022 22/QĐ-SXD 19/01/2023
  Năm 2021
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2021 97/QĐ-BXD 09/03/2022
  Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn Quý IV năm 2021 05/QĐ-SXD 20/01/2022
  Năm 2020
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2020 (đính chính) 1910/QĐ-SXD 06/11/2020
  Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2020 629/QĐ-SXD 28/04/2020
  Năm 2019
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2019 79/QĐ-SXD 09/04/2019
  Năm 2012
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Quý 1, 2, 3, 4 năm 2012 358/QĐ-SXD 03/04/2014