Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Các báo cáo nghiên cứu thị trường

  Năm 2023
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Báo cáo diễn biến thị trường vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 29/12/2023
  Báo cáo đánh giá diễn biến thị trường nhân công xây dựng 6 tháng đầu năm 2023 1319/VKT-GXD 15/06/2023
  Báo cáo đánh giá diễn biến thị trường máy và thiết bị thi công xây dựng 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm 2023
  Báo cáo đánh giá diễn biến thị trường VLXD quý I/2023 và dự báo quý II/2023 499/VKT-GXD 15/03/2023
  Báo cáo đánh giá diễn biến thị trường VLXD quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 1318/VKT-GXD 15/06/2023
  Báo cáo diễn biến thị trường vật liệu xây dựng chủ yếu Tháng 01/2023 158/VKT-GXD 30/01/2023
  Báo cáo diễn biến thị trường vật liệu xây dựng chủ yếu Tháng 02/2023 383/VKT-GXD 28/02/2023
  Báo cáo diễn biến thị trường vật liệu xây dựng chủ yếu Tháng 03/2023 628/VKT-GXD 30/03/2023
  Báo cáo diễn biến thị trường vật liệu xây dựng chủ yếu Tháng 04/2023 899/VKT-GXD 28/04/2023
  Báo cáo diễn biến thị trường vật liệu xây dựng chủ yếu Tháng 05/2023 1150/VKT-GXD 29/05/2023
  Báo cáo diễn biến thị trường vật liệu xây dựng chủ yếu Tháng 06/2023 1444/VKT-GXD 28/06/2023
  Báo cáo diễn biến thị trường vật liệu xây dựng chủ yếu Tháng 07/2023
  Báo cáo diễn biến thị trường vật liệu xây dựng chủ yếu Tháng 09/2023
  Báo cáo diễn biến thị trường vật liệu xây dựng chủ yếu Tháng 10/2023
  Báo cáo đánh giá diễn biến thị trường VLXD quý III/2023 và dự báo quý IV/2023