Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Cây xanh

  Năm 2023
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Bảng báo giá cây giống lâm nghiệp, công trình năm 2023 01/01/2023
  Năm 2021
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Báo giá cây xanh công trình Phương Garden năm 2021 01/01/2021
  Năm 2018
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Báo giá cây xanh công trình Greem homes
  Năm 2017
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Công bố giá cây xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2017 09/2017/CBLS-XD-TC 15/09/2017
  Năm 2011
  Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
  Báo giá cây xanh bóng mát và công trình 2021 08/01/2021