Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Viện Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2023

  11/01/2023 - 04:21
  444

  Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng Lê Văn Cư

  Trong bối cảnh có những yếu tố khách quan tác động đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, Viện Kinh tế xây dựng đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

  Ngoài các nhiệm vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, Viện Kinh tế xây dựng còn tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc tập trung thực hiện soạn thảo cơ chế, chính sách, công cụ quản lý, Viện Kinh tế xây dựng còn quan tâm thực hiện các nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng như phân tích, đánh giá chính sách để phát hiện các vướng mắc, bất cập của cơ chế; cung cấp thông tin liên quan đến diễn biến của thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, sử dụng nhân công…

  Trong năm 2022, Viện Kinh tế xây dựng đã soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: Xây dựng lộ trình bắt buộc áp dụng BIM để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; Soạn thảo chỉ số giá xây dựng quốc gia, suất vốn đầu tư và tổng hợp để trình Bộ Xây dựng công bố; Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức (hơn 600 định mức dự toán) để trình Bộ Xây dựng ban hành; Tổ chức phân tích đánh giá cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực Bộ Xây dựng quản lý; Tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị khoa học nhằm hướng tới đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách…

  Đáng chú ý, trong năm 2022, Viện Kinh tế xây dựng thực hiện 7 đề tài cấp Bộ, 5 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, 20 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Nhìn chung, chất lượng công tác nghiên cứu khoa học đã có sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

  Các hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh với nhiều đơn vị: Mạng lưới BIM toàn cầu; Nhóm hợp tác BIM châu Á – trao đổi kinh nghiệm xây dựng lộ trình BIM; Đại học Công lập California – trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản lý chi phí áp dụng BIM; Công ty Autodesk – chuyển đổi số trong xây dựng; Trao đổi về các hoạt động quản lý đô thị với Trung tâm nghiên cứu luật xây dựng và phát triển đô thị, Viện nghiên cứu luật Đại học quốc gia Seoul…

  Ngoài ra, hoạt động dịch vụ tư vấn của Viện trong năm qua khởi sắc hơn so với năm 2021, doanh thu thực tế đạt hơn 33 tỷ đồng. Thông qua hoạt động dịch vụ tư vấn đã góp phần bảo đảm tăng thêm nguồn thu nhập ngoài lương, giảm bớt khó khăn cho người lao động.

  Các hoạt động tư vấn chuyên môn nghiệp vụ phải kể đến: Khảo sát nhân công các địa phương; xây dựng bộ đơn giá địa phương; thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự toán công trình; xác định định mức; chỉ số giá xây dựng công trình; xử lý các vướng mắc của các hợp đồng xây dựng; xác định định mức, đơn giá, giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị; trong đó có các công trình tiêu biểu như Nhà Quốc hội Lào, cao tốc Bắc Nam giai đoạn I và II, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng, T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Xây dựng đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, Trụ sở Bộ Ngoại giao, cầu Nhật Lệ 3, tuyến metro Ga Hà Nội – Nhổn; một số dự án của Tập đoàn EVN… Thực hiện rà soát, bổ sung định mức của một số ngành: Quản lý, duy trì đường thủy nội địa của Bộ Giao thông vận tải; Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện, nhiệt điện than của Bộ Công Thương…

  Trên cơ sở nhận diện những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2022 và đối chiếu với định hướng thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong thời gian tới, Viện Kinh tế xây dựng dự kiến phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 như sau: Tập trung nghiên cứu để đề xuất các giải pháp để hoàn thiện các yếu tố (có tính chất đầu vào) cấu thành đơn giá, dự toán của công trình nhằm đáp ứng yêu cầu xác định giá cả của công trình xây dựng phù hợp với giá cả của thị trường, phù hợp với cơ chế quản lý theo định hướng thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Theo đó, tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế quản lý giá vật liệu, giá nhân công và giá ca máy để khắc phục các bất cập hiện nay của các yếu tố này.

  Tổ chức thực hiện việc hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng như suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp, chỉ số giá xây dựng quốc gia. Theo đó, ngoài việc sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu này theo quy định được thực hiện hàng năm phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý (chuẩn bị 02 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để công bố các chỉ tiêu này) còn quan tâm để đổi mới cách tiếp cận và đổi mới nội dung của các chỉ tiêu này nhằm chuẩn bị cho việc thay thế hệ thống chỉ tiêu hiện hành (chuẩn bị theo lộ trình).

  Toàn cảnh Hội nghị

  Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sửa đổi và bổ sung hệ thống định mức xây dựng góp phần để hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tổng hợp kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức đã được thực hiện để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét ban hành phục vụ yêu cầu từ thực tiễn của hoạt động xây dựng.

  Tiếp tục hoàn thiện Phương pháp khảo sát, thu thập thông tin về giá vật liệu, thiết bị công trình xây dựng phục vụ nhiệm vụ công bố. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trong quý II/2023 để trình Bộ công bố (Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để công bố phương pháp).

  Tiếp tục tổ chức nghiên cứu để đề xuất nhiệm vụ cụ thể của Bộ Xây dựng cần phải triển khai có liên quan đến kinh tế đô thị dựa trên cơ sở kết quả nhận diện ban đầu đối với lĩnh vực này. Theo đó, cần đề xuất được các nhiệm vụ sửa đổi hoặc bổ sung cơ chế, chính sách; công cụ quản lý và giải pháp quản lý liên quan đến kinh tế đô thị của quá trình quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý phát triển đô thị.

  Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phân tích, đánh giá diễn biến một số thị trường (thị trường bất động sản, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường nhân công và máy xây dựng) phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

  Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai lộ trình bắt buộc áp dụng BIM sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Công trình xây dựng – Tổ chức thông tin về công trình xây dựng – Phần 2: Khung phân loại.

  Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các Báo cáo đánh giá thị trường (Dự kiến nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện năm 2023 trong phụ lục II kèm theo). Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài khoa học được giao thực hiện năm 2022-2023. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ tư vấn, trong đó chú trọng đến các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật lớn của đất nước, phấn đấu doanh thu từ hoạt động tư vấn không thấp hơn năm 2022.

  Bình luận