Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Viện Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2020

  16/01/2019 - 02:56
  185
  0
  0
  Ngày 16/01/2019, tại Hà Nội, Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.  Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, cùng các cán bộ, viên chức của Viện Kinh tế xây dựng. 

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh

  Tại Hội nghị, Tiến sỹ Lê Văn Cư – Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện. Theo đó trong năm 2019, với sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng và hợp tác với các đơn vị khác thuộc Bộ và ngoài Bộ, Viện Kinh tế Xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ quản lý nhà nước; nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và thực hiện các công tác khác. Cụ thể, Viện đã hoàn thành soạn thảo Đề án “Đánh giá sự phát triển thị trường xây dựng, các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất giải pháp bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của các thị trường xây dựng”. Đây là lần đầu tiên thị trường xây dựng được phân tích, đánh giá một cách tổng thể tình hình phát triển trong 10 năm qua (2008 – 2018), với trọng tâm là các thị trường thành phần chủ yếu như: Thi công xây dựng, vật liệu xây dựng, lao động xây dựng, máy và thiết bị xây dựng… Viện đã hoàn thành soạn thảo 05 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; hoàn thành việc tính toán suất vốn đầu tư xây dựng để Bộ Xây dựng công bố; Hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức duy tu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị… 

  TS. Lê Văn Cư – Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng

   

  Ngoài ra, Viện đã hoàn thành việc nghiên cứu và bảo vệ thành công 08 đề tài nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ môi trường tại Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp Bộ; 13 đề tài tại Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp Viện và hoàn thành 26 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Viện và Phân viện tại miền Nam đã thực hiện các hoạt động tư vấn trong đầu tư xây dựng cho chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình quan trọng quốc gia trong cả nước về các công việc: Thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra dự toán công trình, xác định định mức… Đặc biệt, Viện đã thực hiện nhiệm vụ thẩm tra các chi phí của dự án Nhà Quốc hội Lào và thực hiện vai trò tham mưu cho Bộ Xây dựng cơ chế quản lý dự án này, một dự án có ý nghĩa chính trị quan trọng. Viện Kinh tế xây dựng luôn giữ vững truyền thống là một tập thể dân chủ, đoàn kết nhất trí. Trong năm qua, không có các vụ việc nổi cộm, bức xúc, không có những vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra, không có biểu hiện tham ô, tham nhũng trong các cán bộ, viên chức trong Viện. 

   
  Toàn cảnh Hội nghị

  Trên cơ sở nhiệm vụ công tác và yêu cầu công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, năm 2020, Viện Kinh tế xây dựng tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch của Bộ để triển khai thực hiện Đề án “Đánh giá sự phát triển thị trường xây dựng, các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất giải pháp bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của các thị trường xây dựng” ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Triển khai ngay từ đầu năm Đề án “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số ngành Xây dựng”; Xây dựng cơ chế quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng EPC để đưa vào Nghị định quản lý dự án hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014… và tiếp tục tập trung triển khai đề án khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện kế hoạch năm 2020.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh nhất trí với các báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị. Theo Thứ trưởng thì trong năm tới, Viện Kinh tế Xây dựng cần tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ xây dựng nhằm thực hiện xây dựng các văn bản, thông tư, như Các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn; Đề án BIM… đáp ứng được yêu cầu của kinh tế xây dựng. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức, bộ máy đội ngũ, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, công nhân viên chức của Viện.

  Bình luận