Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Viện Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2019

  23/01/2019 - 02:21
  193
  0
  0

  Ngày 23/01/2019, tại Hà Nội, Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.  Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, cùng các cán bộ, viên chức của Viện Kinh tế xây dựng.


  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh
   
  Tại Hội nghị, Tiến sỹ Lê Văn Cư – Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Viện. Theo đó trong năm 2018, với sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng và hợp tác với các đơn vị khác thuộc Bộ và ngoài Bộ, Viện Kinh tế Xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ quản lý nhà nước; nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và thực hiện các công tác khác.
   

  TS. Lê Văn Cư – Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng
  Năm 2018, đối với việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách góp phần hoàn thiện thể chế phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng đã chủ trì soạn thảo Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày tại Hội nghị toàn quốc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả của Báo cáo tại hội nghị là cơ sở để Bộ Xây dựng soạn thảo Nghị quyết trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/08/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng. Viện đã đề xuất một số nội dung chủ yếu để sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014 (Báo cáo trình Bộ trưởng ngày 16/10/2018 của Viện Kinh tế xây dựng) dựa trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá của Viện Kinh tế xây dựng đối với quá trình thi hành Luật Xây dựng 2014 trong thời gian vừa qua; kiến nghị Bộ Xây dựng những nội dung cần sửa đổi cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; tham gia cùng với các đơn vị tham mưu của Bộ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách…

  Cũng trong năm vừa qua, Viện Kinh tế xây dựng tập trung thực hiện 02 Đề án: Đề án Hoàn hiện hệ thống định mức và giá xây dựng và Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM). Đối với đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Viện đã chủ trì rà soát hệ thống định mức dự toán xây dựng (gồm định mức: dự toán xây dựng; định mức dự toán khảo sát, thí nghiệm; định mức lắp đặt; định mức sửa chữa; chỉ tiêu máy thiết bị). Đã rà soát tổng thể khoảng 14.448 định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố; Đơn vị đã chủ trì việc xây dựng suất vốn đầu tư đường cao tốc theo nhiệm vụ đề án; Chủ trì việc rà soát hệ hống định mức dự toán duy trì dịch vụ hạ tầng đô thị (gồm: công tác sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cung cấp nước; duy trì hệ thống thoát nước; duy trì vệ sinh đô thị; duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị).
   


  Các đại biểu tham dự Hội nghị
   
  Đối với đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Viện đã thực hiện vai trò là thành viên Thường trực ban chỉ đạo thực hiện Đề án BIM để chỉ đạo, tổ chức các công việc của Đề án như: Đã trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 362/QĐ-BXD ngày 02/04/2018 và Quyết định số 01/2019 ngày 03/01/2019 về danh sách các dự án thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt độgn xây dựng và quản lý vận hành công trình; đã thực hiện vai trò chỉ đạo, tổ chức để hướng dẫn các dựa án thí điểm áp dụng BIM; đã biên soạn Tài liệu hướng dẫn chi tiết về áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) để trình Bộ công bố hướng dẫn; đã biên soạn Tiêu chí giám sát, đánh giá theo nội dung và mục tiêu của Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) để trình Bộ ban hành…

  Đối với công tác xây dựng hệ thống công cụ, thông tin phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, Viện đã trình Bộ công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017 (tại Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).


  ThS. Vũ Hồng Hoa – Giám đốc Trung tâm thông tin và Tạp chí Kinh tế xây dựng phát biểu tại Hội nghị
  Nhằm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Bộ, Viện đã soạn thảo các báo cáo đánh giá diễn biến của một số thị trường hàng tháng, hàng quý và cả năm thuộc phạm vi quản lý của Bộ như: Báo cáo Bộ trưởng cơ sở lý luận và kết quả nhận diện khả năng bong bóng của thị trường bất động sản đến năm 2021; Báo cáo đánh giá diễn biến của thị trường bất động sản và dự báo xu thế biến động của thị trường này theo định kỳ; Báo cáo diễn biến của giá bất động sản theo định kỳ; Báo cáo diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng theo định kỳ; Báo cáo thị trường giá nhân công, giá máy thiết bị thi công theo định kỳ; Báo cáo tình hình diễn biến của thị trường dịch vụ tư vấn theo định kỳ; Báo cáo Bộ trưởng kinh nghiệm quốc tế về vai trò quản lý Nhà nước đối với chi phí đầu tư xây dựng và đề xuất phương hướng quản lý phù hợp với điều kiện hiện tại ở Việt Nam. Ngoài ra còn soạn thảo một số báo cáo phục vụ Bộ để báo cáo Chính phủ, Quốc hội.

  Trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Viện đã triển khai nghiên cứu và bảo vệ thành công 10 đề tài, dự án ở hội đồng cấp Bộ; bảo vệ thành công 05 đề tài ở hội đồng cấp cơ sở và hoàn thành 22 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trên thực tế, sản phẩm nghiên cứu của các đề tài, dự án là cơ sở rất quan trọng để cụ thể hóa trong việc soạn thảo thành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý.

  Đối với nhiệm vụ hoạt động tư vấn trong đầu tư xây dựng, Viện và Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam đã thực hiện các hoạt động tư vấn trong đầu tư xây dựng cho các chủ thể, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình có nhu cầu trong cả nước về các công việc: thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, dự toán công trình, xác định định mức, chỉ số giá xây dựng công trình… đã hướng dẫn và giúp Sở Xây dựng nhiều tỉnh thành trong cả nước lập định mức dự toán, xây dựng hệ thống đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, khảo sát, sửa chữa, lắp đặt, bảng giá ca máy, giá cước vận chuyển, đơn giá dịch vụ công ích, chỉ số giá xây dựng các loại công trình để công bố phục vụ việc lập và quản lý chi phí trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

  Với những kết quả đáng ghi nhận đó, năm 2019 Viện Kinh tế xây dựng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung lực lượng để triển khai các nhiệm vụ của đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12//2018 của Thủ tướng Chính phủ”; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thường trực ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016; Triển khai nghiên cứu xây dựng “Đề án thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong ngành Xây dựng” thực hiện Chỉ thị số 1616/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
   
   
  Tiếp tục nghiên cứu xây dựng bổ sung các chỉ tiêu, định mức kinh tế – kỹ thuật, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin trong đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản làm công cụ phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở để các chủ thể có liên quan sử dụng trong lập và quản lý chi phí trên các lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường; Hoàn thành việc triển khai những nội dung hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn chương Nguồn lực phát triển đô thị; Soạn thảo và trình Bộ Xây dựng 03 Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực kinh tế xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản.

  Cũng tại Hội nghị các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến đóng góp về những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của Viện cũng như chương trình kế hoạch công tác năm 2019 của Viện Kinh tế Xây dựng.


  Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh trao cờ Thi đua  của Chính phủ cho Viện Kinh tế xây dựng
   
  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đánh giá cao những kết quả Viện Kinh tế xây dựng đã đạt được năm 2018. Viện Kinh tế xây dựng đã phát huy thế mạnh của đơn vị có bề dày phát triển, có nhiều kinh nghiệm truyền thống tốt đẹp để vượt qua những khó khăn nội tại và cả những tác động từ bên ngoài. Tập thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong Viện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, kết hợp chặt chẽ với các đơn vị ngoài ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao phó, đóng góp tích cực vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng… Thứ trưởng kỳ vọng, năm 2019, Viện sẽ chủ động đưa ra được những định hướng đường lối cụ thể để đạt được những thành tựu quan trọng. Viện cần phải chọn lọc, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó khẳng định được vị trí, vai trò to lớn cũng như nhiệm vụ nặng nề của Viện đối với sự nghiệp phát triển ngành xây dựng.

  Thứ trưởng lưu ý, trong thời gian tới, Viện Kinh tế xây dựng cần chú trọng nghiên cứu xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu, hệ thống định mức kinh tế, hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Đây là nội dung có ý nghĩa vô cùng to lớn, gắn với thực tiễn hoạt động đầu tư xây dựng hiện nay. Để làm tốt được vấn đề này, người làm công tác nghiên cứu chiến lược như Viện Kinh tế xây dựng cần phải đổi mới tư duy, bắt kịp thực tiễn phát triển của thị trường, của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới để nâng cao hiệu quả về đầu tư xây dựng. Đầu tư xây dựng hiệu quả cũng là hoạt động thiết thực chống thất thoát, lãng phí, phòng chống tham nhũng.

  Bên cạnh đó, Viện cần tiếp tục quan tâm công, triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong công tác nghiên cứu các đề tài khoa học thực tiễn trên nền tảng thành công của những đề tài nghiên cứu của Viện những năm vừa qua đều có tính ứng dụng cao và được áp dụng ngay vào thực tế.
   

  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện Kinh tế xây dựng
   

  Có thể nhận thấy rằng trong năm 2019 tới đây khối lượng nhiệm vụ công tác của Viện Kinh tế Xây dựng rất lớn. Phát huy những thành tích đã đạt được trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018, được sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ, sự hợp tác chặt chẽ của các Cục, Vụ của Bộ và các đơn vị khác có liên quan, tin tưởng rằng Viện Kinh tế xây dựng sẽ hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2019.
  Bình luận