Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Viện Kinh tế xây dựng – 50 năm xây dựng và trưởng thành

  01/05/2024 - 03:39
  175
  0
  0

  50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Viện Kinh tế xây dựng đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý Nhà nước về kinh tế của các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản; tổ chức xây dựng hệ thống chỉ tiêu tổng hợp, định mức kinh tế kỹ thuật, các công cụ phục vụ việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cũng như quản lý chi phí của các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.     

         

                                   

  Bình luận