Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

  09/03/2020 - 03:25
  194
  0
  0

  Ngày 04/03/2020, Bộ Xây dựng ban hành văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD: Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

  Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi:

  Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

  Văn bản hợp nhất này có hiệu lực thi hành ngày 04 tháng 03 năm 2020.

  Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ và Thông tư Liên tịch số 04/2013/TTLT-BXD-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
  Bình luận