Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Toạ đàm cơ chế xác định và quản lý chi phí thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  08/08/2019 - 11:41
  198
  0
  0
  Ngày 07/08/2019, tại Hà Nội, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi Toạ đàm lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đến dự và chủ trì buổi Toạ đàm.
   
  Tham dự buổi Toạ đàm có các đại biểu đại diện của Viện Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Hiệp hội Môi trường Đô thị và KCN Việt Nam, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM …
   
   
  Tại buổi Toạ đàm, thay mặt Tổ rà soát, ThS. Hoàng Xuân Hiệp – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, Viện Kinh tế xây dựng đã tổ chức rà soát Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị đã được công bố tại Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014. Qua phản ánh của các đơn vị và tổng kết, đánh giá quá trình áp dụng định mức, Viện Kinh tế xây dựng đã dự thảo tập Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị với một số nội dung thay đổi so với Tập định mức dự toán 592/QĐ-BXD như sau: Cơ cấu tập định mức dự toán thành 4 chương gồm Chương I: Công tác duy trì vệ sinh đường phố; Chương II: Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Chương III: Công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Chương IV: Công tác khác.
   
   
  Tiến hành điều chỉnh các nội dung của tập định mức: Điều chỉnh thành phần công việc: Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung nội dung thành phần công việc của toàn bộ các danh mục định mức cho phù hợp với các quy trình kỹ thuật đang thực hiện; Điều chỉnh tên của 13 định mức dự toán đã công bố; Loại bỏ 10 định mức dự toán không còn phù hợp (xúc dọn phế thải xây dựng, thu gom, vận chuyển rác y tế, xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò ga, …); Bổ sung 06 định mức dự toán: Quét rác đường phố bằng cơ giới; Thu gom rác ngõ xóm, đường phố bằng cơ giới kết hợp thủ công; Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sử dụng vật liệu phủ bằng Poshi-shell; Xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ chế biến phân vi sinh; Xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt; Xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ sinh hóa … Tiến hành bổ sung mới các công tác như: Quét rác đường phố bằng cơ giới; Thu gom rác ngõ xóm, đường phố bằng cơ giới kết hợp thủ công…; điều chỉnh cấp bậc thợ và trị số hao phí định mức của một số công tác …
   
   
  Tại buổi Toạ đàm, các chuyên gia và đại biểu đánh giá cao những nội dung được đề xuất tại dự thảo Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị, đặc biệt là những sửa đổi nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, và sự phù hợp với thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của các địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý nhằm làm rõ hơn một số vấn đề như: cấp bậc thợ, trị số hao phí định mức, hệ số cho nhân công vùng cao, định mức cho công tác trung chuyển, bổ sung các công tác mới để phù hợp với thực tiễn …
   
   
  Thay mặt Tổ rà soát, TS. Lê Văn Cư – Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng đã giải đáp tất cả các ý kiến, câu hỏi của các đại biểu. TS. Lê Văn Cư  khẳng định Tổ rà soát đã kế thừa và sử dụng các công cụ, nền tảng của hệ thống định mức hiện hành và khắc phục các bất cập tồn tại. Thông qua ý kiến trao đổi tại buổi Toạ đàm, Tổ rà soát sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện Dự thảo theo hướng tường minh, dung hoà các yêu cầu đặt ra từ cơ quan quản lý và các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
   
  Kết thúc buổi Toạ đàm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cảm ơn các chuyên gia, đại biểu dự Toạ đàm đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đồng thời đề nghị các cơ quan  của Bộ Xây dựng khẩn trương tổng hợp toàn bộ các ý kiến, nghiên cứu và tiếp thu đưa vào Dự thảo một cách hài hòa, hợp lý nhất. Đồng thời hoàn thiện Dự thảo để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng cũng như gửi trực tiếp bản Dự thảo đến Hiệp hội Môi trường Đô thị và KCN Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân trước khi trình Bộ Xây dựng ban hành.
  Bình luận