Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Thuật ngữ hợp đồng xây dựng thông qua tài liệu của Fidic (bài 1)

  13/01/2023 - 05:01
  595
  0
  0
  Xin giới thiệu với bạn đọc thuật ngữ hợp đồng xây dựng song ngữ Anh – Việt thông qua tài liệu của hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn.

  General Conditions (FIDIC) – Điều kiện hợp đồng

  Mục lục Definitions listed alphabetically
  1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG – GENERAL PROVISIONS
  1.1 Định nghĩa – Definitions
  1.2 Diễn giải – Interpretation
  1.3 Các cách thông tin – Communications
  1.4 Luật và ngôn ngữ – Law and Language
  1.5 Thứ tự ưu tiên của các tài liệu – Priority of Documents
  1.6 Thoả thuận hợp đồng – Contract Agreement
  1.7 Nhượng lại – Assignment
  1.8 Sự cẩn trọng và cung cấp tài liệu – Care and Supply of Documents
  1.9 Các bản vẽ hoặc chỉ dẫn cung cấp không kịp thời (trì hoãn) – Delayed Drawings or Instructions
  1.10 Việc Chủ đầu tư sử dụng tài liệu của Nhà thầu – Employer’s Use of Contractor’s Documents
  1.11 Việc Nhà thầu sử dụng tài liệu Chủ đầu tư – Contractor’s Use of Employer’s Documents
  1.12 Các chi tiết bí mật – Confidential Details
  1.13 Tuân thủ luật pháp – Compliance with Laws
  1.14 Trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng – Joint and Several Liability
  1.15 Việc thẩm tra và kiểm toán của Ngân hàng – Inspections and Audit by the Bank

  2. CHỦ ĐẦU TƯ – THE EMPLOYER
  2.1 Quyền tiếp cận công trường – Right of Access to the Site
  2.2 Giấy phép, chứng chỉ hoặc giấy chấp thuận – Permits, Licences or Approvals
  2.3 Nhân lực của Chủ đầu tư – Employer’s Personnel
  2.4 Sự thu xếp tài chính của Chủ đầu tư  – Employer’s Financial Arrangements
  2.5 Khiếu nại của Chủ đầu tư – Employer’s Claims

  3. NHÀ TƯ VẤN – THE ENGINEER
  3.1 Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà tư vấn – Engineer’s Duties and Authority
  3.2 Uỷ quyền của Nhà tư vấn – Delegation by the Engineer
  3.3 Chỉ dẫn của Nhà tư vấn – Instructions of the Engineer
  3.4 Thay thế Nhà tư vấn – Replacement of the Engineer
  3.5 Quyết định – Determinations

  4. NHÀ THẦU – THE CONTRACTOR
  4.1 Trách nhiệm chung của Nhà thầu – Contractor’s General Obligations
  4.2 Bảo lãnh thực hiện – Performance Security
  4.3 Đại diện Nhà thầu – Contractor’s Representative
  4.4 Nhà thầu phụ – Subcontractors
  4.5 Nhượng lại lợi ích của Hợp đồng Thầu phụ – Assignment of Benefit of Subcontract
  4.6 Hợp tác – Co-operation
  4.7 Định vị các mốc – Setting Out
  4.8 Các quy định về an toàn – Safety Procedures
  4.9 Đảm bảo chất lượng – Quality Assurance
  4.10 Dữ liệu về công trường – Site Data
  4.11 Tính chất đầy đủ của Giá Hợp đồng được chấp nhận – Sufficiency of the Accepted Contract Amount
  4.12 Điều kiện vật chất không lường trước được – Unforeseeable Physical Conditions
  4.13 Quyền về đường đi và phương tiện – Rights of Way and Facilities
  4.14 Tránh can thiệp – Avoidance of Interference
  4.15 Đường vào công trường – Access Route
  4.16 Vận chuyển hàng hoá – Transport of Goods
  4.17 Thiết bị của Nhà thầu – Contractor’s Equipment
  4.18 Bảo vệ môi trường – Protection of the Environment
  4.19 Điện, nước và khí đốt – Electricity, Water and Gas
  4.20 Thiết bị và vật liệu cấp tự do của Chủ đầu tư  – Employer’s Equipment and Free-Issue Material
  4.21 Báo cáo tiến độ – Progress Reports
  4.22 An ninh công trường – Security of the Site
  4.23 Hoạt động của Nhà thầu trên công trường – Contractor’s Operations on Site
  4.24 Cổ vật – Fossils

   

  Ks. Nguyễn Thế Anh (sưu tầm, biên tập)

  Bình luận