Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh họp trực tuyến tổng kết tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đề án 896

  23/04/2020 - 03:33
  197
  0
  0

  Ngày 07/04/2020 tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 896, đã tham dự cuộc họp tổng kết tình hình triển khai thực hiện Đề án năm 2019. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì theo hình thức họp trực tuyến.

  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

  Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2030 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, gọi tắt là Đề án 896, nhằm tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Bộ, ngành, địa phương, giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Năm 2019, việc triển khai Đề án đã đạt được những kết quả quan trọng, điển hình là Thường trực Chính phủ đã họp, chỉ đạo bố trí vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc thu thập và quét các phiếu thu thập thông tin dân cư của 63 tỉnh, thành về cơ bản đã hoàn thành; công tác truyền thông, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc được tăng cường…Bên cạnh những kết quả nổi bật đó, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh việc hoàn thành Đề án trong năm 2020.

  Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án đã nghe Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án 896 năm 2019. Theo đó, năm 2019, Bộ Công an, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, đã thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra tại 08 địa phương nhằm đánh giá tình hình, kết quả, thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Đề án; phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành Báo cáo về tổng kết việc thực hiện Đề án 896 năm 2019; phối hợp với Văn Phòng Chính phủ trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ký Quyết định số 325 về phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo.

  Toàn cảnh phòng họp trực tuyến của Bộ Xây dựng

  Về kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo Đề án 896 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 5/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư, Ban Chỉ đạo 896 các địa phương đã ban hành kế hoạch, xây dựng phương án, tiến hành thu thập thông tin dân cư của toàn bộ công dân trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú, xây dựng các phóng sự, tài liệu tuyên truyền để cán bộ và người dân hiểu ý nghĩa , mục đích, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin dân cư; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu công tác thu thập thông tin dân cư tại các địa phương, đồng thời phân loại, bàn giao phiếu thu thập thông tin dân cư cho công an các cấp để tiến hành khắc phục, bổ sung thông tin; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công an xã, phường, thị trấn làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, bổ sung cập nhật thông tin dân cư…

  Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, đối với nhiệm vụ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng của các Bộ, ngành, đến nay đã có 14/20 Bộ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và có phương án thực thi Nghị quyết, trong đó, một số Bộ, ngành lồng ghép phương án thực hiện Nghị quyết thông qua việc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 896 hàng năm hoặc xây dựng phương án thực thi, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thông qua các Thông tư, Nghị định.

  Việc tổ chức triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện Luật Căn cước công dân, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiều nội dung công việc phục vụ triển khai Dự án cơ sở dữ liệu dân cư: Kiện toàn Ban chỉ đạo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban; ban hành Kế hoạch triển khai Dự án; tổ chức Hội nghị triển khai Dự án trên toàn quốc; Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và bố trí nguồn vốn triển khai Dự án…

  Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ, ngành Trung ương đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho Báo cáo.

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo tại cuộc họp

  Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhất trí với nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án năm 2019 và chương trình kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2020. Liên quan đến các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong việc thực hiện Đề án 896, căn cứ Nghị quyết 101 của Chính phủ, Bộ Xây dựng được giao thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, trong đó có việc sửa  04 Nghị định và 10 Thông tư liên quan các lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản, giám định tư pháp, xử phạt vi phạm hành chính. Trong quá trình thực hiện thời gian qua, Bộ Xây dựng đã triển khai sửa đổi, ban hành 04 Thông tư, 01 Nghị định và sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi 03 Nghị định và 06 Thông tư trong năm 2020, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân, việc sửa đổi các Nghị định và Thông tư tiếp theo sẽ được lồng ghép trong các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng sửa đổi dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 5/2020. Về việc rà soát, đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Xây dựng đã rà soát xây dựng 04 cơ sở dữ liệu chuyên ngành: cơ sở dữ liệu về cá nhân tham gia hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng; cơ sở dữ liệu về người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam; cơ sở dữ liệu về người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam; cơ sở dữ liệu về quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đang được triển khai. Các nhiệm vụ này đã được Bộ Xây dựng đưa vào các kế hoạch hành động và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng năm 2020 và cam kết thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

  Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương nỗ lực của các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động và Thương binh Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số địa phương như Bắc Ninh, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Phúc…trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn, cũng như đưa ra các giải pháp cho việc hoàn thành việc thu thập và quét phiếu thông tin dân cư. Phó Thủ tướng lưu ý, năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án 896, để thực hiện thành công Đề án, có 03 nhóm nhiệm vụ rất quan trọng: xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập, cập nhật thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ban hành văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ. Để làm tốt các nhiệm vụ đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ theo đúng phương châm hành động của Chính phủ, để tạo ra sự bứt phá, hiệu quả đối với các nhiệm vụ được giao./

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
  Bình luận