Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13

  15/07/2021 - 10:08
  248
  0
  0

  Ngày 1/7/2021, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTVQH  khóa 13 về phân loại đô thị. 

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp

  Tham dự cuộc họp, ở điểm cầu chính trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng có đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, kết nối trực tuyến với điểm cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Tại cuộc họp, thay mặt Ban soạn thảo, lãnh đạo Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) tổng kết các kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13, đồng thời nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

  Theo đó, những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đã được Ban soạn thảo nghiên cứu và cụ thể hóa trong dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

  Để dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng tốt nhất, đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo: nêu rõ mục đích của phân loại đô thị; làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn của Nghị quyết cũng như sự liên thông với Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

  Cũng theo góp ý của các đại biểu tại cuộc họp, các cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên – Huế nên được quy định trực tiếp trong dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13.

  Toàn cảnh cuộc họp

  Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng chỉ đạo Ban soạn thảo khẩn trương tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13; tổng hợp ý kiến đóng góp của các Bộ ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đồng thời nhanh chóng thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định hiện hành.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận