Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chủ trì cuộc họp báo cáo Đề án 2038

  03/03/2020 - 03:21
  177
  0
  0

  Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đề án 2038 hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

  Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (gọi tắt là Đề án 2038) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 18/12/2017. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 2038 vào ngày 2/5/2018.

  Trong năm 2019, Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan để đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, các sản phầm đầu ra cơ bản đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của Đề án.

  Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 22/3/2015). Việc làm này giúp hình thành một hành lang pháp lý cơ bản cho việc triển khai, áp dụng các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với thực tiễn triển khai và thông lệ quốc tế.

  Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Công tác rà soát định mức do các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương trực tiếp thực hiện cũng được triển khai quyết liệt. Riêng Bộ Xây dựng đã hoàn thành công tác rà soát toàn bộ 14.738 định mức xây dựng do Bộ công bố.

  Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng hỗ trợ các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ rà soát. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân khách quan nên một số Bộ, ngành và địa phương vẫn chưa có kết quả rà soát định mức chính thức gửi Bộ Xây dựng xem xét và thỏa thuận.

  Kết quả của công tác rà soát định mức góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và nâng cao hiệu quả đầu tư vì đã loại bỏ các yếu tố gây phát sinh chi phí xây dựng, dẫn đến thất thoát lãng phí.

  Trong năm qua, Bộ Xây dựng còn hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và chính thức triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng trong quý IV năm 2019. Đây sẽ là công cụ quan trọng cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ số xuyên suốt qua tất cả các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng công trình.

  Về kinh phí, Bộ Xây dựng cơ bản bố trí và giải ngân kịp thời, nhưng vẫn phải cải thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Đề án.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số nhóm giải pháp chính, trọng tâm là đôn đốc chỉ đạo các Bộ và địa phương tích cực, chủ động khắc phục những bất cập trong năm qua và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020.

  Về các nhiệm vụ trong năm mới, Bộ Xây dựng cần hoàn thiện dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP để tạo hành lang pháp lý trong thực tiễn triển khai các quy định mới về hợp đồng xây dựng.

  Bộ Xây dựng cũng phải kết hợp với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương, tập trung nguồn lực để triển khai xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị mới trên cơ sở các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng còn phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị và khảo sát kinh nghiệm, hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của Đề án.

  Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các đại biểu tham dự cuộc họp cũng đóng góp một số ý kiến nhằm Dự thảo báo cáo Đề án 2038 năm 2019 như kiểm đếm công việc cần thực hiện của Đề án, đánh giá lại tác động sản phẩm của Đề án hay tìm ra cách khắc phục tình trạng chậm triển khai của một số Bộ và địa phương…

  Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh khẳng định, đây là Báo cáo giữa kỳ của Ban chỉ đạo Đề án 2038 đánh giá kết quả thực hiện công việc trong năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng đề nghị, Báo cáo phải được trình bày theo một bố cục rõ ràng.

  Trước hết, Báo cáo cần kết quả của Đề án, bao gồm kết quả trong năm 2019. Sau đó, Báo cáo phải làm rõ các tồn tại, hạn chế của Đề án; nhiệm vụ còn lại của Đề án, bao gồm cả nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020 và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và địa phương.

  Về nội dung, Báo cáo phải có đánh giá kết quả của Đề án, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng thể chế, văn bản pháp luật và thông tư, làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, bổ sung nội dung về dịch vụ công ích…

  Thứ trưởng đề nghị, các chuyên gia có ý kiến đóng góp gửi về Cục Kinh tế xây dựng để Cục tổng kết, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt dự thảo Báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ vào tuần đầu tiên của tháng 3.

  Theo BĐT Xây dựng

  Bình luận