Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Thành lập Tổ biên tập và Bộ phận giúp việc chuẩn bị Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2020 của Ngành Xây dựng

  18/02/2019 - 03:02
  180
  0
  0

  Ngày 14/02/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 94/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập và Bộ phận giúp việc chuẩn bị Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2020 của Ngành Xây dựng.

  Tổ biên tập do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh làm Tổ trưởng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Đặng Văn Long làm Tổ phó Thường trực.

  Các thành viên Tổ biên tập gồm: Ông Lê Văn Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng; Ông Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Ông Đậu Minh Thanh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp; Bà Trần Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc; Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bà Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; Ông Hoàng Quang Nhu, Cục trưởng Cục Quản lý Hoạt động xây dựng; Ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị; Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Ông Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng; Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam; Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ; Ông Đàm Đức Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Ông Hoàng Hải Vân, Phó Chánh Văn Phòng Bộ; Ông Nguyễn Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng; Ông Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; Ông Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ; Ông Lưu Đức Cường, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Ông Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam; Ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia; Ông Lê Quân, Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Ông Lê Văn Thương, Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Vũ Phương, Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng miền Trung; Ông Nguyễn Văn Xuân, Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng miền Tây; Ông Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; Ông Nguyễn Ngọc Thức, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Ông Bùi Hồng Huế, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.

  Đối với Bộ phận giúp việc: Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính làm Thường trực.

  Các thành viên của Bộ phận giúp việc gồm: Ông Đàm Đức Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Ông Nguyễn Phúc Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp; Ông Nguyễn Việt Trung, Trưởng Phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ; Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị; Ông Nguyễn Việt Sơn, Trưởng phòng Giám định chất lượng xây dựng 3, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng; Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính;  Bà Trương Thị Thùy Linh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài chính; Ông Vũ Tiến Lực, Chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng; Bà Lê Mai Hồng, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ; Ông Bùi Như Quỳnh, Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế; Bà Nguyễn Lý Hồng, Chuyên viên Vụ Quy hoạch Kiến trúc; Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế; Ông Lê Việt Phương, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật; Ông Bùi Thái Bình, Chuyên viên Cục Kinh tế xây dựng; Bà Phạm Thị Thu Hương, Thanh tra viên Thanh tra Bộ.

  Theo Quyết định thành lập, Tổ biên tập có nhiệm vụ xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 của Ngành Xây dựng; đề xuất các nội dung đưa vào Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của cả nước.

  Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ giúp Tổ Biên tập xây dựng Đề cương chi tiết, chuẩn bị nội dung Báo cáo và các tài liệu liên quan cho các phiên họp phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng Báo cáo.

  Tổ biên tập và Bộ phận giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận