Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư ban hành Quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel)

  18/02/2019 - 03:04
  192
  0
  0

  Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 76/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư ban hành Quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel) gồm các ông, bà có tên sau:

  I. Ban soạn thảo:
  1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Trưởng ban;
  2. Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Phó Trưởng ban;
  3. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  4. Ông Trần Hoàng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên;
  5. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  6. Đại diện Văn phòng Bộ Xây dựng – Thành viên;
  7. Đại diện Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  8. Ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Thông tin thống kê, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên, Thư ký ban soạn thảo.

  II. Tổ biên tập:
  1. Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Tổ trưởng;
  2. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Tổ phó;
  3. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  4. Ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Thông tin thống kê, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  5. Ông Thân Thế Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  6. Ông Đỗ Huy Hoàng, Phó trưởng phòng Thông tin thống kê, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  7. Ông Vũ Thế Đức, Trưởng phòng Kế hoạch, tổng hợp và quy hoạch, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên;
  8. Đại diện Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  9. Ông Lê Mạnh Linh, Chuyên viên Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên, Thư ký tổ biên tập.

  Theo Quyết định thành lập: Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh Thông tư ban hành Quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel).

  Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Thông tư ban hành Quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel) được ký ban hành.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
  Bình luận