Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

  08/04/2019 - 04:29
  200
  0
  0

  Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 196/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, bao gồm các ông, bà có tên sau:

  I. Ban soạn thảo:

  1. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Trưởng ban;
  2. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Phó Trưởng ban;
  3. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương – Thành viên;
  4. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Thành viên;
  5. Ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an – Thành viên;
  6. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Thành viên;
  7. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính – Thành viên;
  8. Ông Nguyễn Đức Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;
  9. Bà Nguyễn Thị Phương Thoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;
  10. Ông Hà Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Bộ Quốc phòng – Thành viên;
  11. Ông Nguyễn Hải Thanh, Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Thành viên;
  12. Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  13. Ông Hoàng Quang Nhu, Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  14. Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  15. Ông Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  16. Ông Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  17. Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên;
  18. Ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng – Thành viên;
  19. Ông Hoàng Hữu Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  20. Ông Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội – Thành viên;
  21. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;
  22. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam – Thành viên;
  23. Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam – Thành viên;
  24. Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam – Thành viên;
  25. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ – Thành viên.

  II. Tổ biên tập:
  1. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Tổ trưởng;
  2. Ông Hoàng Quang Nhu, Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng – Tổ phó;
  3. Ông Ngô Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương – Thành viên;
  4. Ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng, Bộ Giao thông vận tải – Thành viên;
  5. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an – Thành viên;
  6. Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, Bộ Tư pháp – Thành viên;
  7. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính – Thành viên;
  8. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  9. Ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  10. Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  11. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  12. Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  13. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;
  14. Ông Bùi Sỹ Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Quản lý đât đai, Bộ Tài Nguyên và Môi trường – Thành viên;
  15. Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Thư ký;
  16. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  17. Ông Nguyễn Dư Minh, Trưởng phòng Thẩm định dự án đầu tư PTĐT Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  18. Ông Lương Văn Hùng, Chuyên viên chính, Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  19. Ông Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  20. Ông Vũ Quyết Thắng, Trưởng phòng Nghiên Cứu chiến lược và Cơ chế quản lý kinh tế ngành, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  21. Bà Vũ Thị Hường, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng – Thành viên;
  22. Ông Phạm Hoàng Minh, Phó Trưởng Phòng Pháp chế – Thanh tra, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên;
  23. Bà Phạm Thị Thu Hương, Thanh tra viên Thanh tra Bộ Xây dựng – Thành viên;
  24. Ông Nguyễn Trung Kiên, Trợ lý Phòng Thẩm định, Cục Doanh trại, Bộ Quốc phòng – Thành viên;
  25. Ông Nguyễn Duy Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Thành viên;
  26. Ông Hà Huy Hà, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng – Thành viên;
  27. Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Thành viên;
  28. Ông Đỗ Chí Hưng, Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội – Thành viên;
  29. Ông Trần Quốc Đạt, Phó Trưởng phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;
  30. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam – Thành viên;
  31. Ông Trần Chủng, Trưởng ban Chất lượng, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam – Thành viên;
  32. Các tổ chức, cá nhân khác theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ biên tập.

  Theo Quyết định thành lập: Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh dự thảo Luật theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm chủ động phân công các thành viên Tổ biên tập soạn thảo đảm bảo chất lượng và tiến độ.

  Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được ký ban hành.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
  Bình luận