Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị của ngành Xây dựng phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

  18/02/2019 - 03:03
  175
  0
  0

  Ngày 01/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 91/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị của ngành Xây dựng phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm các ông, bà có tên sau:

  1. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Trưởng ban;

  2. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Phó trưởng ban thường trực;

  3. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Phó trưởng ban;

  4. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Ủy viên;

  5. Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Ủy viên.

  Theo Quyết định thành lập, Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng các tài liệu của ngành Xây dựng phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng tiến độ và kế hoạch đề ra theo Kết luận của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (Thông báo số 23/TB-BXD ngày 24/01/2019 của Bộ Xây dựng). Các tài liệu gồm có:

  – Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của ngành Xây dựng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016 – 2020.

  – Báo cáo Đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch 5 năm 2021 – 2025.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
  Bình luận