Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Tạp chí Kinh tế xây dựng số 04/2015

  10/05/2017 - 09:49
  224
  0
  0

  Danh mục các bài viết:

  1. Cơ sở dữ liệu kinh tế-kỹ thuật – Nguồn lực quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng (TS. Cao Văn Bản)
  2. Tăng cường hoạt động giám sát của cộng đồng trong quá trình đầu tư xây dựng tại Việt Nam (ThS. Đinh Trọng Hùng)
  3. Quản lý phát triển nhà ở công nhân Khu công nghiệp tại các đô thị ven biển Nam Trung Bộ – Quan điểm và giải pháp (ThS. Trịnh Tiến Dũng)
  4. Mô hình hỗ trợ công tác quản lý và triển khai thực hiện gói thuê ngoài (Outsource) trong ngành xây dựng tại Việt Nam (TS. Lê Hoài Long, ThS. Trần Tuấn Kiệt & ThS. Nguyễn Bảo Lộc)
  5. Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động giám sát dự án đầu tư xây dựng (TS. Nguyễn Liên Hương & ThS. Nguyễn Quốc Toản)
  6. Thiết lập hàm hồi quy biểu thị mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố ảnh hưởng và cơ cấu vốn của các công ty cổ phần xây dựng là thành viên của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) giai đoạn 2010 – 2014 (KS.Bùi Quang Linh, PGS. TS. Nguyễn Đăng Hạc & TS. Nguyễn Văn Bảo)
  7. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai (ThS. Nguyễn Xuân Quyết & PGS. TS. Đinh Tuấn Hải)
  8. Đổi mới về quản lý xây dựng và phát triển hệ thống sông ngòi trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo hướng bền vững (ThS. KS. Nguyễn Kiên Sơn)
  9. Tổng hợp biến động giá vật liệu xây dựng năm 2015 (KS. Trần Quang Hiếu)
  10. Các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng (KS. Nguyễn Bảo Ngọc)
  11. Xây dựng khắp nơi (Trung tâm thông tin)
  12. Giải đáp pháp luật (Trung tâm thông tin)
  13. Gới thiệu các văn bản pháp luật mới (Trung tâm thông tin)

  Bình luận