Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Rà soát Thông tư 10/2018/TT-BXD ngày 26/10/2018 của Bộ Xây dựng

  18/06/2019 - 10:33
  179
  0
  0

  Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 248/TTg-PL ngày 25/01/2019 về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, vừa qua, Bộ Xây dựng đã triển khai rà soát, tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo thẩm quyền của Bộ Xây dựng và có văn bản báo cáo gửi Bộ Tư Pháp.


  Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

  Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016.

  Tại Khoản 1, Điều 2 của Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng sửa đổi Khoản 3, Điều 2 của Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 quy định: Hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản: “1. Cơ sở đào tạo phải thành lập bộ phận quản lý đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác đào tạo; phải ban hành quy chế quản lý đào tạo, trong đó quy định về việc tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượng bài giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài giảng không thuộc chuyên đề bắt buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả học tập, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học”.

  Sau khi rà soát, Bộ Xây dựng nhận thấy quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng chưa phù hợp với quy định của Luật đầu tư về Điều kiện đầu tư kinh doanh.

  Để đảm bảo các văn bản Quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng sẽ bãi bỏ quy định trên tại Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản Quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc Liên tịch ban hành, dự kiến được ban hành trong tháng 6/2019.

  Theo BĐT Xây dựng

  Bình luận