Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện

  22/02/2023 - 04:24
  496

  Ngày 21/2/2023, Bộ Xây dựng họp nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng định mức cho công tác xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng phù hợp với loại hình công nghệ”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


   Báo cáo với Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết Nhiệm vụ đề xuất các công cụ (định mức dự toán các hao phí xử lý chất thải rắn xây dựng) phù hợp với các công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng hiện hành nhằm phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng. Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu liên quan, áp dụng các phương pháp khoa học như thống kê, khảo sát thực tế, phân tích, tổng hợp và kinh nghiệm chuyên gia. Từ đó, nhóm xây dựng, hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng; dự thảo văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng.

  Theo nhóm nghiên cứu, kết quả của Nhiệm vụ sẽ góp phần làm rõ cơ sở lý luận về việc xác định một số công cụ, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật có đặc thù của công tác xử lý chất thải rắn xây dựng so với công tác xử lý chất thải rắn nói riêng và lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình nói chung. Ngoài ra, nhóm cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung quy định quản lý giá, chi phí xử lý chất thải rắn xây dựng trong văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung cơ chế quản lý chi phí khi sử dụng vốn ngân sách từ kinh phí chi thường xuyên; quy định cơ chế quản lý giá dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng (trên cơ sở phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Xây dựng) để lập dự án, để quản lý chi phí hàng năm có sử dụng từ kinh phí ngân sách chi thường xuyên của địa phương và để quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng sử dụng kinh phí này…

  Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo đề cương đã được phê duyệt, các sản phẩm Nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Báo cáo tổng kết được thực hiện công phu, đưa ra các đề xuất có tính khả thi, tạo cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước tham khảo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý của đối với lĩnh vực quản lý chất thải rắn xây dựng. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách quản lý chất thải rắn xây dựng; xem xét phân loại chất thải rắn xây dựng; sử dụng thống nhất thuật ngữ chuyên ngành; biên tập lại các lỗi trình bày, chế bản.

  Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Minh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

  Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

  Bình luận