Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật sử dụng vật liệu xây dựng được sản xuất từ tro, xỉ và thạch cao phế thải của nhà máy nhiệt điện và hoá chất phân bón

  29/10/2019 - 02:13
  183
  0
  0
  Ngày 29/10/2019, Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật sử dụng vật liệu xây dựng được sản xuất từ tro, xỉ và thạch cao phế thải của nhà máy nhiệt điện và hoá chất phân bón” do ThS. Nguyễn Tấn Vinh làm chủ nhiệm đề tài. TS. Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Tấn Vinh cho biết tại Việt Nam việc sử dụng tro, xỉ và thạch cao phế thải chỉ mới được sử dụng hạn chế trong các lĩnh vực như: Làm phụ gia trong sản xuất bê tông đầm lăn (RC C); Làm nguyên liệu trong xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; Làm nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng như Gạch bê tông bọt, bê tông khí chưng áp; Ngành công nghiệp sản xuất xi măng. Bên cạnh đó, một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro, xỉ nhưng chưa được xây dựng định mức dự toán: Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào; Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm tự hành; Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm cóc; Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng; San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp; Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp …
   

   
  Như vậy, hệ thống định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố hiện nay đang thiếu định mức các công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ, thạch cao. Đây là một những nguyên nhân cơ bản trong việc hạn chế sử dụng các loại vật liệu này đối với các dự án đầu tư xây dựng. Vì vậy việc Nghiên cứu tổng kết thực trạng phát thải, xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực ứng dụng sản xuất vật liệu xây dựng từ tro, xỉ, thạch cao; từ đó xây dựng định mức dự toán các công tác xây dựng sử dụng vật liệu xây dựng từ tro, xỉ, thạch cao được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định 456/QĐ-BXD ngày 28/05/2019 là hết sức cần thiết.
   
  Kết quả của đề tài bao gồm: Hệ thống tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với một số công tác xây dựng sử dụng tro, xỉ và thạch cao; Đề xuất danh mục công tác xây dựng định mức dự toán; Xây dựng định mức dự toán một số công tác sử dụng vật liệu được sản xuất từ tro xỉ, thạch cao, trong đó nhóm công tác sử dụng tro xỉ làm nền đường và san tạo mặt bằng (26 định mức):

  –               Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào;
  –               Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm tự hành;
  –               Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng đầm cóc;
  –               Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng;
  –               San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp;
  –               Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp.

  Nhóm công tác sử dụng tro xỉ làm cọc bằng hỗn hợp xi măng – tro bay – cốt liệu (cọc CFG) (24 định mức):
  –           Làm cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90kW;
  –           Làm cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay.

  Nhóm công tác vận chuyển hỗn hợp tro xỉ, tro bay (21 định mức):
  –           Vận chuyển tro bay bằng xe bồn;
  –           Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ.
   

   
   
  Để hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế xây dựng  đã đưa ra những nhận xét, góp ý về chuyên môn, giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo. Theo Hội đồng, Báo cáo thuyết minh đề tài được trình bày rõ ràng, logic, dễ hiểu, song cần chỉnh sửa một số hình ảnh, lỗi đánh máy, hệ thống lại chương mục…

  Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Văn Cư đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo hợp đồng đã ký, thông tin đề tài phong phú, đa dạng, đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn. Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc, nghiên cứu, tham khảo tài liệu. Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có tính hệ thống. TS. Lê Văn Cư nhất trí với những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện Báo cáo. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật sử dụng vật liệu xây dựng được sản xuất từ tro, xỉ và thạch cao phế thải của nhà máy nhiệt điện và hoá chất phân bón” với kết quả Xuất sắc.

  Bình luận