Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải”

  31/01/2019 - 02:40
  180
  0
  0

  Ngày 30/01/2019, Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải” do TS. Lê Văn Cư làm chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  TS. Lê Văn Cư – Chủ nhiệm đề tài
   
  Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt đề tài tại cuộc họp, thay mặt nhóm tác giả, ThS. Vũ Hồng Hoa nêu lên lý do, sự cần thiết phải thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải”. ThS. Vũ Hồng Hoa cho biết, mục tiêu của nghiên cứu nhằm đề xuất các công cụ (định mức dự toán các hao phí xử lý nước thải sinh hoạt) phù hợp với các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt (XLNTSH) đang được sử dụng hiện nay phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.
   
  ThS. Vũ Hồng Hoa trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt đề tài
   
  Báo cáo của đề tài bao gồm các nội dung: Phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, và 02 chương, cụ thể như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận liên quan đến xác định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt; Chương 2. Xác định định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt.
   
  Sản phẩm của đề tài bao gồm Định mức dự toán các hao phí XLNTSH theo công nghệ bùn hoạt tính, hồ sinh học và lọc nhỏ giọt và Dự thảo văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng Định mức dự toán hao phí XLNTSH.
   

  Toàn cảnh cuộc họp 
   
  Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Phạm Quang Tú đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo hợp đồng đã ký, thông tin đề tài phong phú, đa dạng, đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn. Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc, nghiên cứu, tham khảo tài liệu. Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có tính hệ thống. TS. Nguyễn Phạm Quang Tú nhất trí với những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện Báo cáo. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải”  với kết quả Xuất sắc.
  Bình luận