Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh

  27/11/2019 - 02:26
  224
  0
  0

  Ngày 27/11/2019, Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh” do ThS. Nguyễn Ngọc Thanh làm chủ nhiệm đề tài. TS. Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

  Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Hoàng Trọng Nghĩa cho biết công trình xanh là một nội dung trong thực hiện Luật tiết kiệm năng lượng, Luật phát triển đô thị; việc triển khai công trình xanh tại Việt Nam hiện nay tuy còn nhiều mới mẻ nhưng cũng đã có những bước phát triển rõ rệt. Ngày 27/07/2016 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 736/QĐ-BXD thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường thuộc chương trình khoa học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, vật liệu tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và thúc đẩy phát triển công trình xanh”. Vì vậy cần thiết phải nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (Công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) theo tiêu chí công trình xanh để làm cơ sở cho việc xác định tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án công trình xanh tại Việt Nam. 

  Nhóm nghiên cứu đề tài đã tập trung nghiên cứu chi phí đầu tư xây dựng các công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại theo tiêu chí công trình xanh hướng tới tiêu chuẩn LOTUS. Đây là tiêu chuẩn công trình xanh toàn diện và phù hợp nhất đối với Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, trong tiêu chuẩn đánh giá của LOTUS thì các tiêu chí: sức khỏe & tiện nghi, vị trí & môi trường, quản lý bị phụ thuộc nhiều vào địa điểm xây dựng, điều kiện xây dựng của mỗi công trình, do đó khó có thể xác định được ảnh hưởng của các tiêu chí này đến chi phí đầu tư xây dựng. Chính vì vậy, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu vào 3 tiêu chí chủ yếu quyết định yếu tố xanh của công trình là: năng lượng, nước và vật liệu sử dụng trong công trình theo tiêu chuẩn LOTUS.

  Đề tài đã đạt được những kết quả sau: Nghiên cứu tổng quan một số vấn đề liên quan đến suất vốn đầu tư xây dựng công trình xanh để từ đó thấy được vai trò quan trọng của suất vốn đầu tư xây dựng công trình xanh trong điều kiện thực tiễn về quản lý đầu tư, vận hành khai thác các công trình hiện nay cần phù hợp với trình độ khoa học công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng, tiết kiệm nguồn lực của quốc gia, góp phần phát triển bền vững; Nghiên cứu thực trạng về việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình xanh tại một số nước trên thế giới và tại Việt Nam từ đó phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố liên quan tới suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo tiêu chí công trình xanh; Hoàn thành việc xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở văn phòng làm việc và trung tâm thương mại theo tiêu chí công trình xanh LOTUS góp phần hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở cho việc xác định kế hoạch vốn, sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án công trình xanh tại Việt Nam. 

   

  Để hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế xây dựng  đã đưa ra những nhận xét, góp ý về chuyên môn, giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo. Theo Hội đồng, Báo cáo thuyết minh đề tài được trình bày rõ ràng, logic, dễ hiểu, song cần chỉnh sửa một số hình ảnh, lỗi đánh máy, hệ thống lại chương mục…

  Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Văn Cư đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo hợp đồng đã ký, thông tin đề tài phong phú, đa dạng, đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn. Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc, nghiên cứu, tham khảo tài liệu. Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có tính hệ thống. TS. Lê Văn Cư nhất trí với những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện Báo cáo. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh” với kết quả đạt loại Tốt.

  Bình luận