Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng phù hợp với công nghệ thi công và lắp đặt công trình xây dựng trên biển và đảo

  06/02/2020 - 03:00
  189
  0
  0
  Ngày 05/02/2020, Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng phù hợp với công nghệ thi công và lắp đặt công trình xây dựng trên biển và đảo” do ThS. Nguyễn Thị Hạnh làm chủ nhiệm đề tài. TS. Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 
   

  Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Ngọc Thanh cho biết hiện nay, hệ thống các công cụ chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mới chỉ tập trung vào các công trình trên đất liền, do đó khi xác định chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình trên biển đảo còn gặp rất nhiều khó khăn, các yếu tố đặc thù của công trình thi công trên biển đảo (công nghệ thi công và lắp đặt, giải pháp sử dụng vật liệu,….) ảnh hưởng đến chi phí công trình chưa được phản ánh sát với thực tế. Do đó nguyên tắc tính đúng, tính đủ không đủ cơ sở tính toán trong quá trình thực hiện. Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng phù hợp đặc thù công nghệ thi công và lắp đặt công trình xây dựng trên biển và đảo là cần thiết.

  Đề tài có kết cấu gồm phần mở đầu, kết luận, phụ lục và 3 chương nội dung: Chương 1:Cơ sở lý luận về công tác xác định và quản lý chi phí công trình xây dựng ven biển, trên đảo; Chương 2: Thực trạng giải pháp sử dụng vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng và quy trình thi công phổ biến đối với công trình ven biển, trên đảo; Chương 3: Xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng công trình ven biển, trên đảo.

  Với những kết quả nghiên cứu đạt được, đề tài đã hệ thống hóa được những vấn đề liên quan đến xác định và quản lý suất chi phí công trình xây dựng ven biển, trên đảo thông qua các nội dung về: đặc điểm xây dựng công trình ven biển, trên đảo điều kiện thi công, các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng công trình, phương pháp xác định và quản lý chi phí; Đã đánh giá thực trạng các giải pháp về sử dụng vật liệu, công nghệ xây dựng, biện pháp thi công đối với các công trình ven biển, trên đảo; Đã tìm hiểu và chọn lọc các quy trình thi công được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn đối với công trình ven biển, trên đảo để từ đó làm cơ sở lý luận thực tiễn sử dụng cho xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng thuộc phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài; Đã nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng theo các giải pháp đã được nghiên cứu áp dụng đối với một số loại hình công trình được xây dựng phổ biển ven biển, trên đảo. 

   

  Để hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế xây dựng  đã đưa ra những nhận xét, góp ý về chuyên môn, giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo. Theo Hội đồng, Báo cáo thuyết minh đề tài được trình bày rõ ràng, logic, dễ hiểu, song cần chỉnh sửa một số nội về hình ảnh, lỗi đánh máy trong báo cáo …

  Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Văn Cư đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo hợp đồng đã ký, thông tin đề tài phong phú, đa dạng, đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn. Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc, nghiên cứu, tham khảo tài liệu. Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có tính hệ thống. TS. Lê Văn Cư nhất trí với những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện Báo cáo. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng phù hợp với công nghệ thi công và lắp đặt công trình xây dựng trên biển và đảo” với kết quả đạt loại Tốt.

  Bình luận