Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, định mức kinh tế, chi phí cho bảo vệ môi trường và giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt”

  31/01/2019 - 02:43
  182
  0
  0

  Ngày 30/01/2019, Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, định mức kinh tế, chi phí cho bảo vệ môi trường và giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt” do TS. Lê Văn Cư làm chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
   

  TS. Lê Văn Cư – Chủ nhiệm đề tài

  Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Vũ Hồng Hoa cho biết đến hết năm 2015, cả nước có khoảng 35 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) với công suất trung bình: 100 – 200 tấn/ngày (Đa Phước 3.000 – 5.000 tấn/ngày; Củ Chi 1.000 tấn/ngày). Tuy nhiên vấn đề thiếu các định mức, thiếu căn cứ xác định chi phí, giá của dịch vụ xử lý CTRSH đã gây nhiều khó khăn cho các chủ thể có liên quan khi lập dự án đầu tư, xác định và quản lý chi phí, giá thành xử lý CTRSH. Xuất phát từ những phân tích nêu trên thì việc lựa chọn và thực hiện Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, định mức kinh tế, chi phí cho bảo vệ môi trường và giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt” là rất cần thiết.
   


  ThS. Vũ Hồng Hoa trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt đề tài 

  Đề tài bao gồm các nội dung: Phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, và 03 chương, cụ thể: Chương 1. Cơ sở lý luận liên quan đến xác định mức dự toán hao phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Chương 2. Thực trạng chất thải rắn sinh hoạt và quản lý chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nước ta giai đoạn vừa qua; Chương 3. Xác định định mức dự toán hao phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
   
  Kết quả của đề tài được sử dụng để công bố Định mức dự toán các hao phí xử lý CTRSH theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, công nghệ chế biến phân vi sinh và công nghệ đốt và trình Bộ Xây dựng Dự thảo văn bản hướng dẫn áp dụng Định mức dự toán hao phí xử lý CTRSH.
   
  Để hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế Xây dựng  đã đưa ra những nhận xét, góp ý về chuyên môn, giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo. Theo Hội đồng, Báo cáo thuyết minh đề tài được trình bày rõ ràng, logic, dễ hiểu, song cần chỉnh sửa một số hình ảnh, lỗi đánh máy, sử dụng thống nhất ký hiệu, thuật ngữ.
   


  Hội đồng nghiệm thu đề tài

   
  Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Phạm Quang Tú đánh giá cao sự cần thiết, ý nghĩa thực tiễn của đề tài trong việc xây dựng các công cụ (định mức dự toán các hao phí xử lý chất thải rắn) phù hợp với các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang được sử dụng hiện nay phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, đồng thời đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng, đảm bảo chất lượng.
   


  Toàn cảnh cuộc họp 

  Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế Xây dựng đã nhất trí nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải”  với kết quả đạt loại Tốt.

  Bình luận