Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trường xây dựng

  16/01/2020 - 02:55
  183
  0
  0
  Ngày 16/01/2020, Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trường xây dựng” do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan làm chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

  Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết hiện nay Nhà nước chưa ban hành tiêu chuẩn hoặc văn bản hướng dẫn về xây dựng nhà tạm cho công nhân. Bên cạnh đó, quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, thanh quyết toán chủ yếu dùng định mức tỷ lệ và khoán gọn cho nhà thầu. Chưa có quy định trách nhiệm của bất kỳ một bên liên quan nào về đảm bảo chất lượng chỗ ở của công nhân xây dựng. Chính vì vậy qua thực tế khảo sát cho thấy, nhà tạm của công nhân đa phần là tạm bợ, nhếch nhác, sơ sài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh, cháy nổ, không an toàn. Chất lượng nhà tạm không đồng đều giữa các công trình, các gói thầu trong 1 công trình. Đang dần hình thành các công ty chuyên lắp đặt và cho thuê công trình tạm. Chất lượng nhà tạm phụ thuộc vào thời gian thi công, giá trị gói thầu. Vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trường xây dựng là hết sức cần thiết.

  Đề tài có kết cấu gồm 3 chương nội dung như sau: Chương 1: Những vấn đề chung về nhà ở hiện trường cho công nhân tại các công trình xây dựng; Chương 2: Thực trạng về chất lượng nhà tạm tại hiện trường của công nhân xây dựng công trình; Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhà tạm tại hiện trường của công nhân xây dựng công trình.

  Với những kết quả nghiên cứu đạt được, đề tài đã hệ thống những vấn đề chung và vấn đề quan trọng làm cơ sở lý luận cho việc khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp; trình bày phương pháp để thu thập thông tin đánh giá thực trạng nhà tạm (187 cá nhân, trực tiếp hiện trường 14 nhà thầu, 223 gói thầu, 44 dự án); Chỉ ra bốn nhóm nguyên nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất về cơ chế, chính sách; Đề xuất bốn nhóm giải pháp, trong đó giải pháp về cơ chế, chính sách quản lý chi phí đã có văn bản gửi Cục Kinh tế xây dựng làm cơ sở sửa nội dung nhà tạm trong Thông tư HD xác định và quản lý chi phí.
  Để hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế xây dựng  đã đưa ra những nhận xét, góp ý về chuyên môn, giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo. Theo Hội đồng, Báo cáo thuyết minh đề tài được trình bày rõ ràng, logic, dễ hiểu, song cần chỉnh sửa một số nội về hình ảnh, lỗi đánh máy trong báo cáo … 

  Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Phạm Quang Tú đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo hợp đồng đã ký, thông tin đề tài phong phú, đa dạng, đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn. Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc, nghiên cứu, tham khảo tài liệu. Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có tính hệ thống. TS. Nguyễn Phạm Quang Tú nhất trí với những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện Báo cáo. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trường xây dựng” với kết quả đạt loại Tốt.
  Bình luận