Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Nghiệm thu đề tài khoa học do Viện Kinh tế xây dựng chủ trì thực hiện

  02/10/2019 - 01:54
  177
  0
  0

  Ngày 27/9/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình trên biển và hải đảo phù hợp với điều kiện, tính chất, biện pháp thi công và công nghệ xây dựng đặc thù trên biển và hải đảo”, mã số TĐ 98-16, do Viện Kinh tế Xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Phạm Văn Khánh – Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.

  Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

  Tại hội nghị, thay mặt nhóm đề tài, TS. Nguyễn Phạm Quang Tú đã trình bày khái quát báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài. Theo đó, với vị trí là một quốc gia ven biển, nước ta có nhiều lợi thế về biển, hải đảo để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như dầu khí, khai thác thủy sản, du lịch,… Trong những năm gần đây, các công trình xây dựng ở trên biển, ven biển và trên đảo được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều nhằm phục vụ phát triển các ngành kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Đối với các công trình thi công trên biển và hải đảo, Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu, ban hành tập định mức dự toán xây dựng công trình. Tuy nhiên, cho đến nay tập định mức này đã lạc hậu không còn phù hợp với các công nghệ, biện pháp thi công cũng như năng suất lao động chung của ngành Xây dựng. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng các định mức dự toán xây dựng công trình trên biển và hải đảo là cần thiết, có tính thực tiễn cao.

  Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao những đóng góp mới của đề tài ở những nội dung như: đã nghiên cứu tổng quan về công trình trên biển và hải đảo; hệ thống hóa các vấn đề lý luận về định mức dự toán xây dựng nói chung; đánh giá thực trạng việc lập và sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình trên biển và hải đảo. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình xây dựng, các biện pháp, giải pháp thi công một số loại công trình phổ biến trên biển và hải đảo Việt Nam, lựa chọn phương pháp xây dựng định mức các công tác thi công xây dựng trên biển và hải đảo phù hợp với công nghệ và điều kiện thi công thực tế. Qua đó, đề tài đã đề xuất 8 nhóm danh mục định mức dự toán các công tác thi công trên biển và hải đảo với tổng số 113 danh mục trong đó 59 danh mục xây dựng mới và 54 danh mục sửa đổi từ định mức đã công bố; đề xuất 458 trị số định mức dự toán bao gồm cả sửa đổi, bổ sung.

  Tại Hội đồng nghiệm thu, hai chuyên gia phản biện là TS. Nguyễn Liên Hương – Khoa Kinh tế và quản lý xây dựng (Trường Đại học Xây dựng) và TS. Trương Thị Thu Thanh – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) cùng các chuyên gia đều thống nhất đánh giá đề tài “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình trên biển và hải đảo phù hợp với điều kiện, tính chất, biện pháp thi công và công nghệ xây dựng đặc thù trên biển và hải đảo” đã được thực hiện nghiêm túc, công phu, có chất lượng tốt. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến với nhóm nghiên cứu để hoàn thiện đề tài.

  Phát biểu kết luận, TS. Phạm Văn Khánh Chủ tịch Hội đồng nhận xét kết quả nghiên cứu của đề tài rất có giá trị trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và đề nghị nhóm tác giả tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng để hoàn thiện Nhiệm vụ.

  Kết quả đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu chấm điểm xếp loại xuất sắc.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận