Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Nghiệm thu đề tài “Hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) cho công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam”

  14/08/2019 - 11:42
  219
  0
  0

  Ngày 09/08/2019, Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) cho công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam” do TS. Tạ Ngọc Bình  làm chủ nhiệm đề tài. TS. Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
   

   
  Báo cáo Hội đồng, TS. Tạ Ngọc Bình – Chủ nhiệm đề tài cho biết ứng dụng BIM cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, hay còn gọi là infra-BIM đang ngày một trở nên phổ biến trên thế giới. Một số nước đã ban hành hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) cho công trình hạ tầng kỹ thuật như Phần Lan, Mỹ, Anh… Tại Việt Nam, một số đơn vị trong nước đã từng bước triển khai áp dụng BIM cho công trình hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên  trên thực tế vẫn thiếu những quy định, tiêu chuẩn cho việc phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin trong hướng dẫn triển khai BIM. Do vậy, đề tài “Hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) cho công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam” là hết sức cấp thiết. Mục tiêu của đề tài là xây dựng Hướng dẫn ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (cụ thể cho công trình giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam. Hướng dẫn sẽ làm rõ được một số nội dung sau để có thể triển khai áp dụng BIM trong các công trình nêu trên: (1) các chỉ dẫn chung về mô hình hóa thông tin, (2) cách phân loại bộ phận công trình và mức độ chi tiết, (3) định dạng trao đổi dữ liệu.
   

   
   
  Để hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng  đã đưa ra những nhận xét, góp ý về chuyên môn, giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo. Theo Hội đồng, đây là đề tài mới, các kết quả đề xuất có độ tin cậy va phù hợp với thực tiễn, song cần làm rõ thêm một số vấn đề như: Về trình tự thủ tục áp dụng BIM; làm rõ phạm vi, phương pháp nghiên cứu của đề tài; cần xem xét so sánh việc áp dụng BIM của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam, hiệu quả khi áp dụng BIM trong thực hiện dự án  …
   

   
  Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Văn Cư đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo hợp đồng đã ký, thông tin đề tài phong phú, đa dạng, đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn. TS. Lê Văn Cư đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc, nghiên cứu, tham khảo tài liệu. Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có tính hệ thống. TS. Lê Văn Cư cũng nhất trí với những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện Báo cáo.
   
  Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở Viện Kinh tế Xây dựng đã nhất trí nghiệm thu đề tài “Hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) cho công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam” với kết quả đạt loại Tốt.

  Bình luận