Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng

  12/02/2019 - 02:31
  195
  0
  0
  Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng (giá ca máy) nhằm làm cơ sở phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
   

  Ảnh minh họa

  Giá ca máy là mức chi phí bình quân của một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng. Giá ca máy được sử dụng kết hợp với hao phí máy thi công trong định mức dự toán xây dựng công trình để xác định đơn giá máy thi công, phục vụ lập chi phí đầu tư xây dựng công trình theo phương pháp khối lượng và đơn giá.

  Giá ca máy gồm 2 khoản mục chi phí sau: 1- Chi phí trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt động của máy (chi phí trực tiếp trong giá ca máy), gồm 2 khoản mục chi phí sau: Chi phí nhiên liệu – năng lượng là chi phí cho lượng tiêu hao nhiên liệu, năng lượng tiêu hao trong thời gian làm việc của máy để tạo ra động lực cho máy hoạt động; chi phí nhân công điều khiển máy là chi phí cho số lượng công nhân theo cấp bậc (trình độ tay nghề) vận hành máy theo quy trình.

  2- Chi phí gián tiếp được phân bổ vào chi phí hoạt động của máy (chi phí gián tiếp trong giá ca máy), gồm 3 khoản mục chi phí: Chi phí khấu hao là mức phân bổ nguyên giá của máy vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của máy theo quy định của nhà nước về trích khấu hao tài sản; chi phí sửa chữa máy là các khoản chi phí để bảo dưỡng, sửa chữa máy định kỳ, sửa chữa máy đột xuất trong quá trình sử dụng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy; chi phí khác của máy là các chi phí cần thiết đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình, gồm: bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng; bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy; đăng kiểm các loại; di chuyển máy trong nội bộ công trình và các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình chưa được tính trong các nội dung chi phí khác trong giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng. (1)

  Giá ca máy chưa bao gồm chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện – nước – khí nén và các loại công tác xây dựng tương tự thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các loại thiết bị tương tự. Các chi phí này được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí gián tiếp của dự toán công trình.

  Phương pháp xác định giá ca máy

  Trình tự xác định giá ca máy được dự thảo đề xuất như sau: 1- Lập danh mục máy và thiết bị thi công xây dựng; 2- Xác định thông tin, số liệu cơ sở phục vụ tính toán xác định giá ca máy; 3- Tính toán, xác định giá ca máy.

  Giá ca máy được xác định trên cơ sở tính toán xác định 2 thành phần chi phí cơ bản của giá ca máy nêu trên.

  Thành phần chi phí trực tiếp trong giá ca máy là các khoản mục chi phí liên quan trực tiếp đến việc vận hành máy trong một ca máy, được xác định theo quy định về định mức tiêu hao nhiên liệu năng lượng, số lượng – cấp bậc nhân công điều khiển và mặt bằng giá nhiên liệu, năng lượng, đơn giá nhân công công bố tại địa phương.

  Thành phần chi phí gián tiếp trong giá ca máy là các khoản mục chi phí không trực tiếp liên quan đến việc vận hành máy trong một ca máy, được phân bổ vào chi phí hoạt động của máy trong một ca máy và được xác định trên cơ sở: Các quy định về định mức hao phí xác định giá ca máy và các dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy (như thời gian hoạt động của máy, nguyên giá máy); hoặc được xác định trên cơ sở giá thuê máy bình quân (không bao gồm nhân công điều khiển và nhiên liệu năng lượng vận hành máy) trên thị trường đối với các loại máy và thiết bị thi công cùng chủng loại và có thông tin giá thuê máy phổ biến trên thị trường.

  Theo dự thảo, chi phí trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt động của máy và chi phí gián tiếp được phân bổ vào hoạt động như quy định (1) nêu trên và được xác định theo công thức sau:

  CCM = (CNL + CNC) + (CKH + CSC + CCPK) (đồng/ca)

  Trong đó:

  – CCM: giá ca máy (đồng/ca)

  – Chi phí trực tiếp trong giá ca máy gồm:

  + CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)

  + CNC: chi phí nhân công Điều khiển (đồng/ca)

  – Chi phí gián tiếp trong giá ca máy gồm:

  + CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca)

  + CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca)

  + CCPK: chi phí khác (đồng/ca)

  Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

  Theo BĐT Chính phủ

  Bình luận