Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

  10/01/2019 - 02:04
  208
  0
  0
  Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 3314/BXD-VLXD hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

  Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Khoa học Công nghệ đã xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng như sau:

  1. Đối với tro, xỉ

  – TCVN 6882:2016 Phụ gia khoáng cho xi măng;

  – TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa và xi măng;

  – TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn;

  – TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp

  – Yêu cầu chung;

  – TCVN 10379:2014 Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp sử dụng trong công trình đường bộ

  – Thi công và nghiệm thu.

  – TCVN 6882:2016 Phụ gia khoáng cho xi măng;

  – TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa và xi măng;

  – TCVN 7570:2006 cốt liệu cho bê tông và vữa

  – Yêu cầu kỹ thuật;

  – Hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều ban hành tại Quyết định số 3986/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2018.

  2. Đối với thạch cao

  – TCVN 9807:2013 Thạch cao để sản xuất xi măng;

  – TCVN 11833:2017 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng.

  Căn cứ các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng nêu trên, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
  Bình luận