Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Họp lấy ý kiến Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

  17/06/2020 - 04:06
  201
  0
  0

  Sáng 5/6, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo kế hoạch hành động Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ và triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử cơ quan Bộ, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà.

  Toàn cảnh cuộc họp

  Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, dự thảo kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng gồm những nội dung chủ yếu, đó là: Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm nỗ lực phấn đấu cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 đề ra theo Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ…

  Dự thảo cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến công tác hoàn thiện thể chế; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thu hút vốn đầu tư; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện môi trường kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; nâng cao đạo đức công vụ…

  Về triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử cơ quan Bộ Xây dựng, một số nhiệm vụ trọng tâm được đề cập trong báo cáo của Trung tâm thông tin Bộ liên quan đến gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia; xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng; xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Bộ.

  Sau khi nghe các ý kiến góp ý từ các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo: Các đơn vị thuộc Bộ tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nội dung của Nghị quyết số 84/NQ-CP, Chỉ thị số 11/CT-TTg và kế hoạch hành động; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể ở cấp mình.

  Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị các đơn vị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc; xử lý nghiêm, kịp thời các đơn vị, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm…

  Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giao các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục bổ sung, hiệu chỉnh, hoàn thiện dự thảo trình Bộ trưởng ký ban hành.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
  Bình luận