Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

  05/02/2024 - 11:05
  536
  0
  0

  Ngày 11/01/2024 tại Hà Nội, Viện Kinh tế xây dựng đã tổ chức hội nghị Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bùi Hồng Minh.

  TS. Lê Văn Cư – Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng

  Trong năm 2023, mặc dù gặp những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, Viện Kinh tế xây dựng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao và cả những nhiệm vụ được giao đột xuất.

  Trong năm qua, Viện Kinh tế xây dựng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ để tham mưu với Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình áp dụng BIM; đề xuất sửa đổi, bổ sung 02 thông tư liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống định mức, quản lý một số yếu tố cấu thành đơn giá xây dựng công trình (Giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy); đề xuất bổ sung, sửa đổi 2 Quyết định của Bộ trưởng (Công bố suất vốn đầu tư, giá tổng hợp và chỉ số giá quốc gia); đề xuất 1 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn phương pháp khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu quan đến giá vật liệu, thiết bị công trình xây dựng phục vụ nhiệm vụ công bố giá; phân tích, đánh giá cơ chế chính sách quản lý đầu tư xây dựng và cung cấp các thông tin phục vụ công tác quản lý của Bộ, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ (Diễn biến thị trường bất động sản; giá của vật liệu xây dựng; diễn biến thị trường nhân công xây dựng…).

  Ngoài ra, viện còn thực hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức đào tạo, hội thảo, hợp tác quốc tế, như: Trong năm 2023, Viện đã thực hiện nghiệm thu 7 đề tài cấp bộ; thực hiện nhiệm vụ nghiệm thu cấp cơ sở 5 đề tài nghiên cứu cấp Viện và 10 nhiêm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Chất lượng của các đề tài, dịch vụ đáp ứng yêu cầu đề ra, kết quả nghiên cứu khoa học hầu hết được áp dụng vào thực tiễn, phục vụ việc sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.

  Viện đã tổ chức mở 3 khóa tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng khi Nhà nước ban hành hướng dẫn mới; và đào tạo về công tác quản lý chi phí xây dựng đơn giá các dự án đầu tư xây dựng với số lượng 300 học viên tham gia, đồng thời tổ chức cac khóa đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ của Viện…

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chỉ đạo Hội nghị

  Ngoài ra, Viện còn tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng chủ yếu đối với các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, có nguồn vốn Nhà nước, quy mô lớn, phức tạp. Đây là mảng công tác tạo nguồn thu cho hoạt động tự chủ một phần, Viện đã tăng cường các mối quan hệ, thu hút nguồn việc, nâng cao năng lực đấu thầu để trúng và ký được các hợp đồng có giá trị với các chủ đầu tư xây dựng công trình. Kết hợp giữa hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên môn, bao gồm cả dịch vụ đào tạ và chuyển giao công nghệ, trong năm 2023 Viện đã đạt doanh thu thực tế hơn 35 tỷ đồng. Đây thực sự là nguồn thu quan trọng để chi trả lương cho bộ phận lao động hợp đồng, hỗ trợ thu nhập tăng thêm ngoài lương, hỗ trợ chi phí hoạt động chung của đơn vị và để tạo nguồn hình thành các quỹ, trong đó có quỹ hỗ trợ phát triển khoa học.

  Trên cơ sở nhận diện những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2023 và đối chiếu với định hướng thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong thời gian tới, Viện Kinh tế xây dựng dự kiến phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu như: Nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật xây dựng Bộ Xây dựng ban hành: Tập trung hoàn thành tiến độ soạn thảo 04 Thông tư để trình Bộ trưởng; Hoàn thành một số văn bản trình Bộ công bố theo thẩm quyền; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch triển khai Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng; Tiếp tục nghiên cứu để đề xuất cơ chế chính sách, các điều kiện cần thiết để nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Xây dựng thực hiện có kết quả.

  Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo kế hoạch; Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, bổ sung một số chỉ tiêu làm công cụ đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản; Triển khai thực hiện dịch vụ sau nghiên cứu và các nhiệm vụ khác được Bộ phân giao.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh nhất trí với các báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị. Thứ trưởng Bùi Hồng Minh đánh giá cao những thành tích mà Viện đã đạt được trong năm 2023. Thứ trưởng Minh nhận định trong năm 2023 Viện vẫn giữ phong độ như các năm, điều đó thể hiện sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ, viên chức người lao động trong Viện. Năm 2024 được nhận định là một năm khó khăn của nên kinh tế, chính vì vậy Viện cần có những hoạt động đổi mới hơn nữa để từng bước khắc phục các khó khăn. Đẩy mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện và thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên môn.

  Bình luận