Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Hội nghị tập huấn, phổ biến nội dung 3 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  25/11/2021 - 01:10
  212
  0
  0

  Ngày 23/11/2021, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến nội dung 3 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bao gồm: Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

  Ông Đàm Đức Biên – Cục trưởng Cục Hoạt động Xây dựng (Bộ Xây dựng) phát biểu tại hội nghị

  Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của các Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, đại diện các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành; các Ban quản lý xây dựng chuyên ngành của các địa phương và các đơn vị có liên quan. Ông Đàm Đức Biên – Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) chủ trì hội nghị.

  Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Đàm Đức Biên cho biết, thời gian quan Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát tổng thể, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và các công cụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng nhằm: đảm bảo phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chi phí trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công,  tăng cường phân cấp, gắn trách nhiệm, tạo sự chủ động cho các chủ thể trong công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Một số nội dung hoàn thiện, đổi mới cơ chế chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng đã được thể chế hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, như: Luật số 62/2020/QH14 (được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020) Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho Nghị định 68/2019/NĐ-CP; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Theo Cục trưởng Đàm Đức Biên, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số nội dung của Luật số 62/2020/QH14 đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đó là: đã phân định rõ trách nhiệm, nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư. Đồng thời, những vướng mắc liên quan đến việc sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP cũng đã được tháo gỡ. Các quy định mới đã góp phần hạn chế phát sinh thủ tục không cần thiết, đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự án, thực hiện dự án.

  Nghị định số 10/2021/NĐ-CP tạo sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng; quy định chi tiết và rõ hơn về các nguyên tắc xây dựng, quản lý hệ thống định mức xây dựng, hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình. Bên cạnh đó, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP đã điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định khác về thuê tư vấn nước ngoài, sửa đổi phạm vi chi phí quản lý dự án, sửa đổi quy định về trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng…

  Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành 3 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để thay thế cho 11 Thông tư đang được các chủ thể có liên quan áp dụng trong việc xác định và quản lý chi phí theo quy định tại Điều 44, Nghị định 10/2021/NĐ-CP. Các Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

  Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng

  Tại hội nghị, các Báo cáo viên đã giới thiệu, làm rõ những điểm mới, nổi bật của các Thông tư hướng dẫn và các quy định liên quan đến Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng 2014; tập trung vào những vấn đề liên quan đến nội dung quản lý chi phí và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn của Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, Tư vấn quản lý dự án.

  Tại hội nghị, Ban tổ chức cũng đã dành thời gian để trao đổi, thảo luận, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đến nội dung 3 Thông tư và những vấn đề liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận