Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

  22/07/2019 - 10:59
  187
  0
  0

  Ngày 18/7/2019 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (Đề án 2038) đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành, địa phương là thành viên của Ban Chỉ đạo Đề án 2038 và các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành xây dựng.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho biết, Đề án 2038 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2017. Đến nay, với sự nỗ lực của các Bộ chuyên ngành, các địa phương, Đề án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là việc hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về Hợp đồng xây dựng; Bộ Xây dựng đã hoàn thành rà soát 14.738/14.738 định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, loại bỏ khoảng 1.000 định mức lạc hậu, sửa đổi 3.289 định mức, bổ sung 1.786 định mức mới. Các bộ chuyên ngành như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng tích cực thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, trong đó đã ban hành các kế hoạch thực hiện Đề án, tổ chức rà soát hệ thống định mức chuyên ngành do Bộ chuyên ngành và địa phương công bố.

  Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đề nghị các thành viên của Đề án phát biểu về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm, nêu rõ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, để Ban Chỉ đạo tổng hợp thành báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

  Theo Báo cáo của các Bộ, Bộ Giao thông đã công bố 20 định mức/đơn giá ca máy, thiết bị thi công phục vụ công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; ban hành định mức vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển, sửa đổi 93 định mức trong lĩnh vực dịch vụ công ích đảm bảo an toàn hàng hải; ban hành hệ thống các định mức trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải và nạo vét công trình hàng hải; định mức cho các phương tiện chuyên dụng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát và ban hành 26 bộ định mức dự toán xây dựng, 03 bộ định mức tư vấn chuyên ngành với tổng số 732 mức, ngoài ra đã thực hiện xây dựng 06 bộ định mức xây dựng chuyên ngành cấp thiết với tổng số 167 mức và đang lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng để ban hành; Bộ Thông tin và Truyền thông đang thực hiện rà soát 04 bộ định mức đã ban hành và dự kiến hoàn thành rà soát trước 30/11/2019. Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương đã ban hành các kế hoạch và danh mục các định mức cần rà soát…

  Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương cũng đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo của Bộ Xây dựng – cơ quan thường trực của Đề án, đồng thời kiến nghị về việc hướng dẫn lập dự toán và sử dụng kinh phí của Đề án cho việc thực hiện các nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, xây dựng định mức; công bố kết quả rà soát định mức; lựa chọn đơn vị tư vấn, hiệp hội đủ năng lực để phối hợp thực hiện việc rà soát, khảo sát – xây dựng định mức…

  Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đề nghị Cục Kinh tế xây dựng phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Xây dựng) soạn thảo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc lập dự toán và sử dụng kinh phí của Đề án, đồng thời đề nghị các Bộ chuyên ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát các định mức đã ban hành theo kế hoạch, cũng như báo cáo kịp thời về các bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận