Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Đề xuất xác định loại, cấp và phân nhóm công trình xây dựng

  01/07/2019 - 10:51
  202
  0
  0

  Bộ Xây dựng đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Trong đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định xác định loại, cấp và phân nhóm công trình xây dựng.

  Ảnh minh họa

  Theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, loại và cấp công trình xây dựng được quy định như sau: Công trình xây dựng được phân theo loại và cấp công trình. Loại công trình được xác định theo công năng sử dụng gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình quốc phòng, an ninh. Cấp công trình được xác định theo từng loại công trình căn cứ vào quy mô, mục đích, tầm quan trọng, thời hạn sử dụng, vật liệu sử dụng và yêu cầu kỹ thuật xây dựng công trình. Cấp công trình gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV và các cấp khác theo quy định của Chính phủ.

  Tại dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất quy định xác định loại, cấp và phân nhóm công trình xây dựng như sau: Loại công trình được xác định theo kết cấu và công năng sử dụng của công trình. Cấp công trình được xác định theo từng loại công trình căn cứ vào tầm quan trọng, quy mô, thời hạn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật xây dựng, yêu cầu sử dụng công trình.

  Căn cứ tính chất chuyên ngành và mục đích phục vụ, công trình xây dựng được phân thành các nhóm công trình chuyên ngành để phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng như sau: 1- Nhóm công trình nhà ở và công trình dân dụng khác (nhóm công trình dân dụng); 2- Nhóm công trình công nghiệp; 3- Nhóm công trình hạ tầng kỹ thuật (trong và ngoài đô thị, không bao gồm các công trình giao thông); 4- Nhóm công trình giao thông; 5- Nhóm công trình thủy lợi; công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; 6- Nhóm công trình quốc phòng, an ninh.

  Chính phủ quy định chi tiết về loại, cấp và nhóm công trình chuyên ngành.

  Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

  Theo BĐT Chính phủ

  Bình luận