Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Đề xuất sửa quy định về quản lý vật liệu xây dựng

  01/07/2019 - 10:50
  182
  0
  0

  Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

  Ảnh minh họa

  Bộ Xây dựng cho biết, sau 3 năm thực hiện, Nghị định 24a/2016/NĐ-CP (thay thế Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 về quản lý vật liệu xây dựng được Chính phủ ban hành trước đó) đã tiếp tục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng. Việc xây dựng, phê duyệt và công bố các quy hoạch về quản lý phát triển vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định của Nghị định đã góp phần tích cực vào việc quản lý phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng theo hướng đầu tư thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản; bảo đảm cân đối cung cầu, điều tiết và duy trì sự bình ổn thị trường các loại vật liệu xây dựng chủ yếu. Bên cạnh đó các quy định về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng đã góp phần kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch (trong đó có Luật Khoáng sản), cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Nghị định 24a cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn phát triển ngành.

  Cụ thể: Nghị định số 24a quy định và điều chỉnh các loại quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, trình tự, thủ tục lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch cũng như năng lực của các tổ chức tư vấn lập quy hoạch. Song hiện nay, theo Luật Quy hoạch không còn quy hoạch các loại sản phẩm hàng hóa, trong đó có Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; do đó phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 24a cho phù hợp với Luật Quy hoạch.

  Bên cạnh đó, Nghị định 24a đã xác định cụ thể đối với từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải lập quy hoạch (khoáng sản làm xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) và có quy định đầy đủ, chi tiết về trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự thủ tục, hồ sơ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các loại quy hoạch này. Tuy nhiên, trong Luật Quy hoạch đã quy định một loại quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng duy nhất là Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Mặt khác, trong Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch cũng đã quy định đầy đủ, chi tiết về trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự thủ tục, hồ sơ về lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và quản lý thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Do đó, trong Nghị định 24a sẽ bãi bỏ các nội dung đã được quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

  Từ những lý do trên, Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành như đã nêu trên.

  Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

  Theo BĐT Chính phủ

  Bình luận