Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Đảng bộ Bộ Xây dựng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

  08/03/2022 - 02:06
  376
  0
  0

  Ngày 13/1/2022, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; Bí thư, cấp ủy của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị. 

  Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

  Theo Báo cáo của Đảng ủy Bộ Xây dựng, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã quán triệt bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch, góp phần quan trọng thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới.

  Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong năm qua, Đảng ủy Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn, Kết luận của Đảng ủy cấp trên, với trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, chú trọng việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến kết nối 96 điểm cầu với gần 1.600 đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trong năm, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quy định của Trung ương về nêu gương, thông qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào việc lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

  Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, bước sang năm 2022, Đảng ủy Bộ Xây dựng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu như sau: 100% đảng viên của Đảng bộ được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và của cấp ủy các cấp; 100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc; 100% cấp ủy, tổ chức đảng các cấp rà soát, bổ sung, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của năm theo quy định; 100% tổ đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 120 -150 quần chúng ưu tú, kết nạp từ 70 – 80 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức đúng thời hạn; lãnh đạo Công đoàn Cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

  Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Bộ Xây dựng đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021, đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả của Đảng ủy Bộ Xây dựng với Đảng ủy Khối trong triển khai các chủ trương, chương trình công tác của Đảng ủy Khối.

  Theo đồng chí Nguyễn Quang Trường, Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở một trong những lĩnh vực rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Vì vậy, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Bộ Xây dựng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng; tiếp tục thực hiện tốt các Quy định, Nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Khối, các Kết luận của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng gắn với nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những khuyết điểm, thiếu sót ngay từ khi mới nảy sinh.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Đồng chí Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong năm 2022, Đảng ủy Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc quyết tâm triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Xây dựng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận