Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Chương trình hành động của ngành Xây dựng năm 2020

  07/02/2020 - 03:07
  183
  0
  0

  Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 58/QĐ-BXD ngày 20/1/2020 về Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

  Quyết định 58/QĐ-BXD đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP, trong đó, chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 như sau: Tốc độ tăng giá trị sản xuất xây dựng khoảng 9 – 10%, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%, tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 90%, tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm xuống còn 18% đối với các đô thị loại IV trở lên, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 87%, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 24 m2 sàn/người, sản lượng sản phẩm xi măng khoảng 103 triệu tấn.

  Ngành Xây dựng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống công cụ quản lý, kiểm soát chặt chẽ dự toán ngân sách, đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác đối ngoại.

  Tiếp tục cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số cấp phép xây dựng, cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.
   

  Theo BĐT Xây dựng

  Bình luận