Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Bộ Xây dựng triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2019

  13/05/2019 - 08:28
  186
  0
  0

  Ngày 9/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 và Quý II/2019 của ngành Xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chủ trì Hội nghị

  Theo Báo cáo Hội nghị, trong Quý I/2019, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã tích cực chỉ đạo các đơn vị tập trung bám sát và quyết liệt triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp hiệu quả với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các tổ chức chính trị – xã hội. Do đó, trên mọi lĩnh vực công tác, ngành Xây dựng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

  Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao làm chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trước khi Dự án được phê duyệt và tiếp tục đẩy mạnh triển khai một số hạng mục khác.

  Bộ Xây dựng đã hoàn thiện 06 báo cáo phục vụ các Đoàn giám sát của Quốc hội, gồm: Báo cáo về vấn đề quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư; Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; Báo cáo việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm; Báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai; Báo cáo chuyên đề phòng cháy chữa cháy; Báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

  Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Xây dựng được giao thực hiện xây dựng 10 văn bản. Đến hết tháng 4/2019, Bộ đang triển khai xây dựng 8 văn bản đều trong thời hạn; 2 văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP.

  Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách, pháp luật về công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng; thực hiện công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc theo chức năng; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; đẩy mạnh quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản; đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ.

  Trong các lĩnh vực hoạt động, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng. Trong quý I/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-BXD ngày 07/3/2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đã bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, gồm: “Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý” (Mã số B-BXD-263410) và “Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý” (Mã B-BXD-263370-TT). Bộ Xây dựng đã tiếp nhận 1.158 hồ sơ thủ tục hành chính (từ năm 2018 chuyển sang 19 hồ sơ) và đã giải quyết đúng hạn toàn bộ 1.158 hồ sơ.

  Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đã bổ sung, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Quý I/2019, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất lãnh đạo Bộ Xây dựng các giải pháp tháo gỡ.

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá, trong Quý I/2019, nhiều đơn vị thuộc Bộ đã có những sáng tạo rất đáng ghi nhận trong đổi mới trong quản lý, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực hoạt động cũng như trong việc nâng cao chất lượng phối hợp giữa các đơn vị, kết quả hoạt động những tháng đầu năm 2019 có nhiều điểm thể hiện sự bứt phá quan trọng.

  Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của chương trình xây dựng văn bản pháp luật ngành Xây dựng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ cũng như của các đơn vị thuộc Bộ trong Quý II.

  Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giao Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị tiến hành điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản pháp luật ngành Xây dựng, bảo đảm tính khả thi cũng như tiến độ, thể hiện được sự đổi mới tư duy, phù hợp với thực tiễn phát triển của Ngành.

  Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung triển khai một số nhiệm vụ khác như: Chủ động nghiên cứu đánh giá tác động của Luật Quy hoạch, Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch đến việc thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của các đơn vị; giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến cấp phép xây dựng, các vấn đề về tiêu chuẩn – quy chuẩn, định mức trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; chú trọng quản lý thị trường bất động sản; tập trung thực hiện công tác giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra; chú trọng công tác truyền thông; rà soát quy hoạch báo chí của Bộ; đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận