Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

  23/01/2019 - 02:26
  183
  0
  0

  Ngày 22/01/2019 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp

  Theo đó, để chuẩn bị cho Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ XIII và Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011-2020), phương hướng phát triển kinh tế xã hội giai đọan 2021-2030, Bộ Xây dựng sẽ triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển của ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015; Xây dựng Báo cáo tổng kết quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011-2020, mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

  Tại cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã quán triệt các nhiệm vụ và chỉ đạo việc thành lập Ban chỉ đạo của Bộ Xây dựng, bao gồm Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng; Tổ biên tập Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển của ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 do Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh làm tổ trưởng, thường trực là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính; Tổ biên tập Báo cáo Đô thị hóa do Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh làm tổ trưởng, thường trực là Cục trưởng Cục Phát triển đô thị.

  Sau khi có các quyết định thành lập, các tổ biên tập sẽ nhóm họp, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai các công việc theo đúng tiến độ đề ra, báo cáo đề cương chi tiết cho Ban Chỉ đạo trước ngày 20/3/2019 và báo cáo nội dung chi tiết trước 15/6/2019.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận