Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII

  27/12/2018 - 01:49
  185
  0
  0

  Sáng ngày 27/12/2018 tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII của Đảng.

  Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị

  Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; và các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng; Bí thư, cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ Xây dựng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

  PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt các nội dung của Hội nghị TƯ8 khóa XII của Đảng

  Trong thời gian một buổi sáng, Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Phạm Văn Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu các nội dung chính của Hội nghị Trung ương 8, quán triệt Nghị quyết 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08/QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

  Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã giới thiệu với các đại biểu nội dung của Dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ của ngành Xây dựng trong công tác lập quy hoạch, phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ven biển; sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu xây dựng của vùng ven biển, hải đảo; phòng chống tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước biển dâng như ngập úng đô thị, gió bão…; Dự thảo Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng về thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Thứ trưởng Lê Quang Hùng cũng yêu cầu, sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tại các cơ quan, đơn vị.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận