Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12/2018

  17/01/2019 - 02:08
  190
  0
  0

  Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính phủ và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Ảnh minh họa

  Trong đó, Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định được ban hành nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn để phát triển sản xuất kinh doanh; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

  Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng được ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được giao quy định chi tiết khoản 3 Điều 15 Luật quốc phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

  Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định gồm 3 chương, 22 điều, quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, cụ thể: Nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; giá trị pháp lý của chứng từ điện tử; chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy; sửa đổi, lưu trữ, hủy hiệu lực, tiêu hủy, niêm phong chứng từ điện tử; bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;…

  Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất được ban hành nhằm quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương. Nghị định gồm 7 chương, 22 điều, quy định chi tiết Điều 16 Luật quốc phòng năm 2018, cụ thể: Nội dung công tác quốc phòng; Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương; cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phương; trách nhiệm của Bộ, ngành trung ương, địa phương về công tác quốc phòng; mối quan hệ về công tác quốc phòng; báo cáo, thanh tra, kiểm tra, giao ban, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng; kinh phí bảo đảm công tác quốc phòng; chế độ, chính sách đối với ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương.

  Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Quyết định gồm 5 điều, quy định chi tiết khoản 4 Điều 38 Luật thủy sản, quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, trong đó: Tiêu chí xác định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; danh mục đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

  Theo BĐT Chính phủ

  Bình luận