Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 4/2021

  17/05/2021 - 10:02
  315
  0
  0

  Trong tháng 04/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 05 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Ảnh minh họa

  Trong đó, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp gồm có 06 chương và 35 Điều quy định: Doanh nghiệp xã hội; doanh nghiệp nhà nước và nhóm công ty; doanh nghiệp quốc phòng an ninh; công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước; trách nhiệm các tổ chức liên quan và xử lý vi phạm.

  Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

  Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ được ban hành nhằm khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, đảm bảo phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021).

  Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia, quản lý, bảo vệ khoáng sản và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và tạo điều kiện để triển khai các dự án phát triển trên mặt tại các khu vực có khoáng sản dự trữ quốc gia theo Luật Khoáng sản năm 2010.

  Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 được ban hành nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy xuất nhập khẩu, góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

  Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai gồm 05 Chương và 63 Điều quy định: Dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão, sóng lớn, nước dâng do áp thấp nhiệt đới, bão; dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngâp lụt, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; dự báo, cảnh báo nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán; dự báo, cảnh báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước dâng, sương mù; dự báo, cảnh báo lốc sét, mưa đá, rét hại, sương muối; báo tin động đất, cảnh báo sóng thần; truyền tin về thiên tai; cấp độ rủi ro thiên tai.

  Nguồn: Chinhphu.vn

  Bình luận