Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Ban hành 6 văn bản QPPL trong tháng 8/2019

  23/09/2019 - 01:44
  183
  0
  0
  Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 4 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Ảnh minh họa

  Trong đó, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm 9 chương, 38 điều quy định về: Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng và giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng; giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng;…

  Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

  Nghị định được ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao.

  Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gồm 4 chương, 19 điều, trong đó quy định: Nguyên tắc tuyển chọn; tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và xử lý vi phạm trong tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

  Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

  Theo BĐT Chính phủ

  Bình luận