Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Ban hành 5 văn bản QPPL trong tháng 9/2019

  22/10/2019 - 02:09
  186
  0
  0

  Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 3 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Ảnh minh họa

  Trong đó, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đầu tư công, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số  102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

  Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ gồm 3 điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, cụ thể: Quản lý Quỹ quốc gia về việc làm; cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động về: Mức vay; thời hạn vay vốn; lãi suất vay vốn; điều kiện bảo đảm tiền vay; lập hồ sơ vay vốn; thu hồi và sử dụng vốn vay; sử dụng lãi vốn vay; xây dựng, phê duyệt kế hoạch vốn vay và chỉ tiêu việc làm; huy động nguồn vốn để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; điều kiện bảo đảm tiền vay; cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về: điều kiện bảo đảm tiền vay; lập hồ sơ vay vốn; huy động nguồn vốn để cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh được ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật cạnh tranh, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

  Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 9/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 gồm 11 điều, quy định về : Điều kiện cho vay; mức vốn cho vay; lãi suất cho vay; thời hạn cho vay; lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt vốn vay; trả gốc, lãi vay và xử lý nợ; nguồn vốn vay.

  Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

  Quyết định gồm 02 điều sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường quy định tại Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg, cụ thể: Sửa đổi mức thuế suất thông thường của mặt hàng dầu mỏ thô thuộc mã hàng 2709.00.10 và sửa đổi mô tả hàng hóa của một số mặt hàng quy định tại Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường ban hành kèm theo Quyết định này.

  Theo BĐT Chính phủ

  Bình luận