Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 2/2020

  15/05/2020 - 03:51
  232
  0
  0
  Theo Thông tin báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Trong đó, Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ gồm 05 chương, 39 điều quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam, cụ thể: Quy định chung về: Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch giấy tờ trong hồ sơ quốc tịch sang tiếng Việt; cách thức nộp, thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết các việc về quốc tịch; hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người thôi quốc tịch, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; việc sử dụng quốc tịch của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; các hành vi bị nghiêm cấm; nhập quốc tịch Việt Nam; trở lại quốc tịch Việt Nam; thôi quốc tịch Việt Nam; tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; thông báo kết quả giải quyết về quốc tịch; đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam; cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/2/2020 của Chính phủ gồm 09 chương, 21 điều sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, cụ thể: Lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô; lĩnh vực điện lực; lĩnh vực hóa chất; lĩnh vực kinh doanh thực phẩm; lĩnh vực kinh doanh khoáng sản; lĩnh vực kinh doanh khí; lĩnh vực kinh doanh rượu; lĩnh vực kinh doanh thuốc lá.

  Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng, minh bạch cho công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý sai phạm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ gồm 02 điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, cụ thể: Miễn lệ phí môn bài; mức thu lệ phí môn bài; khai, nộp lệ phí môn bài.

  Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ gồm 05 chương, 27 điều quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, cụ thể: Một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia; nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

  Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

  Quyết định gồm 02 điều, bổ sung thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh COVID-19 (trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra) tại Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016.

  Theo BĐT Chính phủ

  Bình luận