Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Năng lực

Cập nhật: 3/28/2022 10:43:39 AM
Lượt xem: 50686
1. Thông tin tổng hợp về năng lực và kinh nghiệm Viện Kinh tế xây dựng

Từ khi thành lập đến nay, Viện Kinh tế xây dựng đã có gần 50 năm nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ngoài việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện,  Viện Kinh tế xây dựng có nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý kinh tế xây dựng, có mối quan hệ sâu rộng với nhiều cơ quan quản lý nhà nước và đã tư vấn cho nhiều cơ quan quản lý, các cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư, nhiều đơn vị tư vấn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng và nhận được nhiều sự tín nhiệm.


 
1

Xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước (Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định,…); xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, chỉ tiêu thống kê (hệ thống định mức dự toán, định mức chi phí, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, chỉ số giá bất động sản,…) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 
Từ khi thành lập năm 1974 
2

Thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các loại công trình dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C.
 
Từ khi thành lập năm 1974 
3
Xây dựng định mức, đơn giá các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật,…
 
Từ khi thành lập năm 1974 
4
Xác định chỉ số giá xây dựng cho các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp.
 
21 năm
5
Xác định giá gói thầu, lựa chọn nhà thầu, kết quả đấu thầu trong hoạt động xây dựng.
 
Từ khi thực hiện theo Luật Đấu thầu 
6
Hoạt động tư vấn khác về quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 
Từ khi thành lập năm 1974 
7
Công tác tư vấn trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị (xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ,...)
 
Từ khi thành lập năm 1974 
8
Các công tác tư vấn trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản (tư vấn chế độ, chính sách, xây dựng định mức, đơn giá các dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà, xây dựng khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà, xây dựng chỉ số giá bất động sản, xác định giá trị tài sản, thẩm tra giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội,…).
 
10 năm
9
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề trong hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản.
 
35 năm
10
Xây dựng cơ chế, chính sách và hoạt động tư vấn áp dụng hệ thống thông tin công trình trong hoạt động xây dựng (BIM).
 
Từ 2014 đến nay2. Kinh nghiệm trong việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng


 
TT Loại văn bản Cấp ký văn bản Năm Ghi chú
I Văn bản do Quốc Hội, Chính phủ ban hành      
1 Luật Xây dựng Quốc hội  2003 Chủ trì Chương III - Dự án đầu tư xây dựng công trình & chương VI - Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng
 2 Luật Xây dựng (sửa đổi) Quốc hội  2013 Chủ trì Phần Những Quy định chung, Dự án đầu tư xây dựng, Chi phí đầu tư xây dựng và Hợp đồng xây dựng
 3 Luật số 62 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) Quốc hội  2020 Tham gia
 4 Các Điều lệ quản lý xây dựng là tiền thân của Luật Xây dựng 2003
 
Chính phủ 1981, 1990, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003 Chủ trì
 5 Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,…trong lĩnh vực quản lý chi phí, quản lý dự án công trình xây dựng Chính phủ Từ 2003 - nay Chủ trì khoảng 25 Nghị định
 6 Các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản Chính phủ Từ 2013 - nay Chủ trì 01 Nghị định, tham gia khoảng 05 Nghị định
II Các Thông tư, Quyết định      
 1 Các Thông tư, Quyết định trong lĩnh vực quản lý chi phí, quản lý dự án công trình xây dựng Bộ Xây dựng Từ 1962 - nay Chủ trì khoảng 60 văn bản ban hành
 2 Các Thông tư trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng Từ 2010 - nay Chủ trì 03 Thông tư, tham gia khoảng 10 Thông tư
III Các văn bản ban hành hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, chỉ tiêu thống kê      
1 Hệ thống định mức do Bộ Xây dựng ban hành từ năm 1962 đến nay (định mức dự toán xây dựng công trình, định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình, định mức khảo sát xây dựng công trình, định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành, định mức sử dụng vật liệu, định mức trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị…) Bộ Xây dựng Từ 1962 - nay Chủ trì khoảng 80 Quyết định ban hành, công bố
2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình, giá bộ phận kết cấu công trình Bộ Xây dựng Từ 2003 - nay Chủ trì xây dựng khoảng 15 Quyết định ban hành, công bố
3 - Suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt.
 
Bộ Xây dựng Từ 2015 - nay Chủ trì xây dựng Suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt
4 Chỉ số giá xây dựng công trình của một số địa phương Bộ Xây dựng Từ 2007 - 2011 Chủ trì xây dựng khoảng 18 Quyết định ban hành, công bố
5 Chỉ số giá xây dựng Quốc gia Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê Từ 2014 - nay Chủ trì xây dựng Chỉ số giá xây dựng Quốc gia hàng quý
6 Chỉ số giá bất động sản Bộ Xây dựng Từ 2011 - nay Chủ trì xây dựng Chỉ số giá bất động sản theo tháng, quý để Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố
 3. Kinh nghiệm trong hoạt động lập, thẩm tra dự án, tổng mức đầu tư 
STT Tên Dự án/Công trình Nội dung hợp đồng  Giá trị hợp đồng (tr.đồng)  Chủ đầu tư Thời gian
1 Dự án: Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất Thẩm tra Tổng mức đầu tư"      512 Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP 2020
2
Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí năm 1965 Thẩm tra Thiết kế cơ sở, Tổng mức đầu tư và dự toán mỹ thuật (phù điêu đá) theo mẫu phác thảo bước 2      286 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí 2020
3
Dự án thành phần 2: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị đến Chi Lăng thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh      250 Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị   2020
4
Dự án: Nhà Quốc hội Lào Thẩm tra Tổng mức đầu tư và dự toán     2.028 BQLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng 2019
5
Dự án: Tổ hợp sản xuất ôtô Vinfast Thẩm tra Tổng mức đầu tư      970 Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh Vinfast 2019
6
Dự án: Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái Thẩm tra Tổng mức đầu tư và phương án tài chính điều chỉnh      944 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn 2019
7
Dự án đầu tư xây dựng: Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Giai đoạn 1 Thẩm tra Tổng mức đầu tư và phương án tài chính điều chỉnh lần 2      634 Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận 2019
8
Dự án: Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc Thẩm tra Tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, rà soát phương án vay trả nợ      420 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc 2016
9
Dự án: Nhà máy Thủy điện Huội Quảng Thẩm tra Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh lần 2      482 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2015
10
Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2 Thẩm tra Tổng mức đầu tư và tổng dự toán hiệu chỉnh      243 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 2013
11 Dự án: Nhà máy Thủy điện Bản Chát Thẩm tra Tổng mức đầu tư điều chỉnh     1.518 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2013
12  Dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình DKI/2, 7 trên vùng Đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam Thẩm tra Tổng mức đầu tư và Tổng dự toán      760 Ban Quản lý dự án công trình DKI 2013
13 Dự án: Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Thẩm tra Tổng mức đầu tư điều chỉnh      403 Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VN 2013
14
Dự án đầu tư xây dựng: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai Thẩm tra Tổng mức đầu tư điều chỉnh và đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính      300 Tổng Công ty đầu tư phát triển đường Cao tốc Việt Nam 2013
15
Dự án: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Thành phố Hà Nội Thẩm tra Tổng mức đầu tư      300 Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội 2013
16
Dự án: Thủy điện Đakđrinh Thẩm tra Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh      321 Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh 2012
17
Dự án: Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ Thẩm tra Tổng mức đầu tư , đánh giá hiệu quả Alumin Nhân Cơ      287 Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin 2012
18 Dự án: Thủy điện Sơn La Thẩm tra Tổng mức đầu tư điều chỉnh      925 Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La 2011
19 Dự án đầu tư xây dựng: Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Thẩm tra Tổng mức đầu tư      356 Công ty cổ phần Phát triển đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 20114. Kinh nghiệm trong hoạt động lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng


 
STT Tên Dự án/ Công trình Nội dung hợp đồng  Giá trị hợp đồng (tr.đồng)  Chủ đầu tư Thời gian
1 Dự án: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai Thẩm tra Dự toán 1.046 Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang 2021
 1.  
Dự án: Đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2 Thẩm tra Dự toán 1.373 BQLDA ĐTXD Công trình Giao thông Thành phố Hà Nội 2020
 1.  
Dự án thành phần: Đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 Thẩm tra Dự toán 962 Ban Quản lý dự án Thăng Long 2019
 1.  
Dự án thành phần: Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 Thẩm tra Dự toán 926 Ban Quản lý dự án Thăng Long 2019
 1.  
 
Dự án: Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái
 
Thẩm tra Dự toán bước thiết kế kỹ thuật
4.294 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn  
 
2019
 1.  
Dự án: Diễn Châu - Bãi Vọt Thẩm tra Dự toán 1.504 Ban Quản lý dự án 6 2019
 1.  
Dự án: Xây dựng đường giao thông Nha Trang - Cam Lâm Thẩm tra Dự toán 1.120 Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh 2019
 1.  
Dự án: Xây dựng đường giao thông Cam Lộ - La Sơn Thẩm tra Dự toán 1.089 Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh    2019
 1.  
Dự án thành phần: Đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 Thẩm tra Dự toán 994 Ban Quản lý dự án 2 2019
 1.  
Dự án: Xây dựng đường giao thông Cam Lâm - Vĩnh Hảo Thẩm tra Dự toán 976 Ban Quản lý dự án 85 2019
 1.  
Dự án: Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn Thẩm tra Dự toán đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương 5.222 Công ty cổ phần Biên Cương 2018
 1.  
Dự án: Cầu Bạch Đằng Tư vấn Quản lý chi phí xây dựng công trình 2.552 Công ty cổ phần đầu tư BOT Cầu Bạch Đằng 2017
 1.  
Dự án: Chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh Thẩm tra Tổng dự toán - dự toán dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) 2.114 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Nam BT 1547 2016
 1.  
Dự án: Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn Thẩm tra Dự toán hợp phần đường cao tốc đoạn Km45+1 - Km 108+500 993 Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn 2016
 1.  
Dự án: Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, Thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BOT (Giai đoạn 2) Thẩm tra Dự toán, Tổng dự toán 985 Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ 2016
 1.  
Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 Thẩm tra Dự toán chi tiết các hạng mục công trình phần xây lắp, thẩm tra tổng dự toán và tổng mức đầu tư điều chỉnh 2.600 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2015
17 Dự án: Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai Thẩm tra Dự toán 1.000 Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm - Bộ Y tế 2015
 1.  
Dự án: Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Thẩm tra Dự toán 1.000 Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm - Bộ Y tế 2015
 1.  
Dự án: Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông Thẩm tra Tổng dự toán thuộc gói thầu EPC và Tổng mức đầu tư điều chỉnh 1.307 Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Giao thông vận tải 2014
 1.  
Dự án: Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, thi công xây dựng công trình đư­ờng Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Tuý Loan Thẩm tra Dự toán dự án phân kỳ đầu tư­  giai đoạn 1, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 1.194 Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh 2014
 1.  
 Dự án: 4.216 căn hộ tại khu dân cư 30ha Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Thẩm tra Dự toán 1.357 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 2012
 1.  
Dự án: Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Thẩm tra Tổng dự toán 1.000 Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam - Ban Quản lý dự án khí Đông Nam Bộ 2012
 1.  
Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng khu Công nghiệp cao Hòa Lạc Thẩm tra Dự toán các gói thầu CP1A, 1B, 2, 3 1.744 Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu Công nghệ cao Hòa Lạc 2012
 1.  
Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc Thẩm tra Dự toán các gói thầu 1.414 Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu Công nghệ cao Hòa Lạc 2012
 1.  
Tòa nhà trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Tower) Thẩm tra dự toán các gói thầu BP04- công trình chính; BP05- Mặt đứng, BP06-Thang máy và các gói thiết bị còn lại 1.595 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2012
 1.  
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng - Hợp phần A - Giai đoạn khởi công Thẩm tra Dự toán 1.260 Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải 2011
 1.  
Dự án: Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện Thẩm tra Dự toán 969 Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải 2011
 1.  
Dự án: Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn Thẩm tra Dự toán công trình Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn 3.149 Công ty Điều hành Đường ống Lô B - Ô Môn 20105. Kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn xây dựng định mức, đơn giá các công trình


 
STT Tên Dự án/ Công trình Nội dung hợp đồng  Giá trị hợp đồng (tr.đồng)  Chủ đầu tư Thời gian
 1.  
Dự án: Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thắng Long – Trần Hưng Đạo Tư vấn lập định mức dự toán mới cho dự án 6.794 Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội 2021
 1.  
Dự án: Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội Tư vấn rà soát tổng quan việc áp dụng định mức dự toán của dự án, lập danh mục các định mức dự toán mới áp dụng cho dự án 440 Ban Quản lý Đường sắt
đô thị Hà Nội
2021
 1.  
Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại Cảng Hàng không Xác định định mức dự toán kết cấu hạ tầng hàng không 1.305 Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP 2020
 1.  
 Dự án: Đường ô tô Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Lập định mức dự toán và giá ca máy một số công tác 962 Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận 2020
 1.  
Xây dựng định mức - Đà Nẵng Xây dựng định mức 960 Sở  Xây dựng Đà Nẵng 2020
 1.  
Dự án: Công tác thi công cáp ngầm và cáp ngầm vượt biển có điện áp từ 22kv đến 110kV Xây dựng định mức dự toán 879 Công ty GIZ 2020
 1.  
Xây dựng định mức - Bến Tre
 

 
Xây dựng định mức 483 Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 9 2020
 1.  
Định mức sửa chữa lớn nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải Xây dựng định mức công tác sửa chữa lớn nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 & 3 6.680 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 2019
9 Dự án: Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT  
 
 
 
Lập định mức dự toán xây dựng công trình
4.300  
 
 
 
Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần
2019
10 Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp áp 4970/QĐ-BCT Rà soát định mức 4970 DZ & TBA 3.955 Ban Quản lý dự án các công trình
điện miền Trung
2019
 1.  
Dự án: Xây dựng nhà Quốc hội Lào Xây dựng định mức dự toán 934 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng 2019
 1.  
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa Xây dựng định mức dự toán một số công tác 703 Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả 2019
 1.  
Công trình: Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 tỉnh Hà Nam Xây dựng định mức 980 Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm - Bộ Y Tế 2019
 1.  
Bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị ngành điện Thẩm tra định mức thí nghiệm điện 474 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thí nghiệm điện Miền Bắc 2019
 1.  
Dự án: Thủy điện Đồng Nai 5 Thẩm tra bộ đơn giá công trình điều chỉnh năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 1.456 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 2016
 1.  
Công trình: Đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng hoàn chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC 499 Chi Cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bảo 2016
 1.  
Công trình DKI Xây dựng, ban hành định mức dự toán 1.457 Bộ Tư lệnh Công binh 2015
 1.  
 Dự án thành phần I, dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên theo hình thức hợp đồng BOT Xây dựng định mức dự toán 704 Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải 2014
 1.  
Công trình: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Xây dựng và thẩm tra bộ định mức bảo trì hệ thống điện nhẹ 496 Trung tâm Hội nghị Quốc gia 2014
 1.  
Công ty Cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng định mức, đơn giá bọc ống (Bọc 3LPE&CWC) 803 Công ty cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam  
2013
21 Công trình: Tòa nhà trụ sở chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank Tower) Thẩm tra Dự toán các gói thầu BP04 - công trình chính; BP05 - mặt đứng, BP06 - thang máy và các gói thiết bị còn lại 1.595 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 2012
 1.  
  Lập định mức sản xuất chế tạo và giá thành sản phẩm ống thép 1.200 Công ty cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam 2012
 1.  
Công trình: Thủy lợi Tân Mỹ Xây dựng định mức dự toán, đơn giá bê tông đầm lăn 800 Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 2011
 1.  
Dự án: Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông Biên tập bộ định mức dự toán xây dựng công trình áp dụng cho Dự án: Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông 767 Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Giao thông vận tải 2011
  Dự án: Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn Lập định mức, đơn giá công trình đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn 1.549 Công ty Điều hành Đường ống Lô B - Ô Môn 2010
 6. Kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng cho các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp 
STT Tên Dự án/ Công trình Nội dung hợp đồng  Giá trị HĐ (tr.đồng)  Chủ đầu tư Thời gian
1 Công trình: AgriBank Hồ Chí Minh Xác định hệ số điều chỉnh hợp đồng Pn 488 Ngân hàng Agribank chi nhánh TP Hồ Chí Minh 2020
 1.  
Dự án: Hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên Tính Chỉ số giá xây dựng 379 Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 2020
 1.  
Dự án: Đập ngăn mặn Sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị Tính Chỉ số giá xây dựng 375 Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 2020
 1.  
Dự án: Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương theo hình thức hợp đồng BOT Lập Chỉ số giá xây dựng công trình 5.396 Công ty cổ phần BOT Biên Cương 2015 - 2019
 1.  
Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa (Km0+00-Km2+897) và cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ 26 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT  
 
Cung cấp Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công điều chỉnh giá hợp đồng
1.546 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 2016
 1.  
Công trình: Đường sắt đô thị. Cung cấp Chỉ số giá xây dựng cho loại hình công trình đường sắt đô thị. 499 Ban Quản lý Đường sắt đô thị 2016
 1.  
Công trình: Thủy lợi Hồ chứa nước Bản Mồng Tính toán Chỉ số giá xây dựng 497 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An 2016
 1.  
Dự án: Xây dựng mới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Cung cấp Chỉ số giá xây dựng công trình cho gói thầu XL - 02/2014 - Giai đoạn I 451 Bênh viện Nhiệt đới Trung ương 2016
 1.  
Dự án: Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng Tính toán Chỉ số giá xây dựng định kỳ hàng tháng để phục vụ cho việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu TME1-1 - Công tác xây  dựng và kiến trúc 497 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2015
 1.  
Dự án: Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Cung cấp Chỉ số giá xây dựng 763 Ban Quản lý Đường sắt Đô thị 2014
 1.  
Dự án: Nhà máy Thủy điện Trung Sơn Xây dựng Chỉ số giá xây dựng phục vụ thanh toán hợp đồng gói thầu W-MW-01 và W-PM-01 442 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2014
 1.  
Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 Thẩm tra Chỉ số xây dựng phục vụ điều chỉnh giá hợp đồng EPC 900 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2013
 1.  
Dự án: Tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 430 Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 2013
 1.  
Dự án thành phần 2 thuộc Dự án: đầu tư bền vững hóa công trình do mưa lũ gây ra năm 2009 trên đường Hồ Chí Minh Cung cấp chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu xây lắp 400 Ban Quản lý dự án 4 2013
 1.  
Dự án: Tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 399 Sở Xây dựng Kon Tom 2013
 1.  
Dự án: Chỉ số giá xây dựng tỉnh Sơn La Tính Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013 357 Sở Xây dựng tỉnh Sơn La 2013
 1.  
Dự án: Gói thầu thi công số 01 tường vây, khoan nhồi móng Tổng Công ty Cảng Hàng không miền Nam Lập Chỉ số giá xây dựng, chi phí vật liệu, nhân công và máy thiết bị thi công và hệ số Pn  điều chỉnh giá xây dựng phục vụ thanh toán và hồ sơ quyết toán của nhà thầu 334 Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình 2013
 1.  
Dự án: Gói thầu 13 xây lắp Khối nhà chính dự án Bệnh viện đa khoa An Giang (600 giường) Lập Chỉ số giá xây dựng, chi phí vật liệu, nhân công và máy thiết bị thi công và hệ số Pn điều chỉnh giá xây dựng phục vụ thanh toán và hồ sơ quyết toán của nhà thầu 324 Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang 2013
 1.  
Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 Chỉ số giá Mông Dương 1 1.465 Ban QLDA Nhiệt điện 1 2013
20 Dự án: Xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên Xác định một số hệ số tỷ trọng vật liệu trong công thức điều chỉnh giá hợp đồng và cung cấp chỉ só giá cho hợp đồng PK2 2.531 Ban Quản lý dự án 2 2012
21 Dự án: Xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên Xác định một số hệ số tỷ trọng vật liệu trong công thức điều chỉnh giá hợp đồng và cung cấp chỉ số giá cho hợp đồng PK1A 1.542 Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải 2012
22 Dự án: Xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên Xác định một số hệ số tỷ trọng vật liệu trong công thức điều chỉnh giá hợp đồng và cung cấp chỉ số giá cho hợp đồng PK1C 1.179 Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải 2012
23 Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Ninh Tính Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Ninh 468 Sở Xây dựng Quảng Ninh 2012
24 Dự án: Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tính toán Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 349 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2012
 1.  
Thủy điện Sông Bung 2 Chỉ số giá Sông Bung 2 929 Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2 20117. Một số hoạt động tư vấn trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản


 
STT Nội dung hợp đồng  
Chủ đầu tư
 Giá trị hợp    đồng (trđ)
1 Lập Đề án xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ của Thành phố đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các khu chung cơ mới xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Sở Xây dựng Hải Phòng 450
2 Tư vấn xây dựng định mức,
đơn giá công tác cung ứng dịch vụ về nhà ở
Sở Xây dựng Hà Nội 1.505
3 Xây dựng khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng Sở Xây dựng Hải Phòng 409
4 Xây dựng khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Sở Xây dựng Bắc Ninh 150
5 Thẩm tra giá bán, giá cho
thuê nhà ở xã hội Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc
Công ty cổ phần Đầu
tư phát triển Lạc Hồng Phúc
100
6 Xác định đơn giá cho thuê văn phòng, phòng họp hội thảo, dịch vụ cho thuê điểm đặt máy ATM và chi phí dịch vụ tại Tòa nhà EVN, phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Tập đoàn Điện lực Việt Nam 768. Hoạt động tư vấn quy đổi vốn đầu tư, thẩm tra giá trị quyết toán hợp đồng


 
STT Nội dung hợp đồng  
Chủ đầu tư
Giá trị hợp đồng (trđ)
1 Tư vấn Quy đổi vốn đầu tư về mặt bằng giá tại thời điểm hoàn thành bàn giao dự án thành phần xây dựng công trình Thủy điện Sơn La Nhà máy Thủy điện Sơn La 2.467
2 Tư vấn Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án nhà máy Thủy điện Bản Chát Nhà máy Thủy điện Bản Chát 859
3 Quy đổi vốn đầu tư công trình Hồ chứa nước Ea Rớt Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 156
4 Tư vấn thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công gói thầu xử lý nền thuộc Dự án Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước 134
5 Thẩm tra giá trị quyết toán gói thầu Công trình phần ngầm, công trình Khu nhà ở D2 và Khu nhà ở D3 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Lâm - Sanggrila6 410
6 Tư vấn thẩm tra quyết toán dự án Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoàn thành Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 260
7 Tư vấn quy đổi vốn Tổng quyết toán đầu tư xây dựng của DA  thủy điện Tuyên Quang Ban QLDA thủy điện 1 913
8 Tư vấn quy đổi đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sê san 4 về mặt bằng giá thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng Ban QLDA thủy điện 4 435
9 Tư vấn quy đổi đầu tư xây dựng công trình thủy điện Pleikrong về mặt bằng giá thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng Ban QLDA thủy điện 4 433
10 Quy đổi công trình đầu mối hồ chứa nước Ia Mơr Ban QLĐT và Xây dựng
Thủy lợi 8
355
11 Tư vấn TTQT hợp đồng thi công Gói thầu số 4-XD cầu tàu số 3 thuộc DA Cảng SG Hiệp Phước Công ty cổ phần cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 142
12 Thẩm tra giá trị quyết toán A-B chi phí xây dựng công trình Khu Công viên CNTT Hà Nội Công ty CP Him Lam - Chi nhánh Hà Nội 147
13 Thẩm tra giá trị quyết toán hợp đồng Gói thầu 1 Xây dựng Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Liên Khương Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam - Công ty TNHH Một Thành viên 179
14 Tính toán quy đổi vốn đầu tư XD công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị   3789. Tư vấn đấu thầu


 
STT Tên Dự án/Công trình Nội dung hợp đồng  Giá trị hợp đồng (tr.đồng)  Chủ đầu tư Thời gian
 1 Dự án: Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 77 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 2019
2 Dự án: Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn Thẩm định Hồ sơ mời thầu Mua sắm, thi công lắp đặt và tiền chạy thử tuyến ống biển (PC) 56 Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam 2019
3 Dự án: Xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường Vành đai 2,5 Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án 310 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng 2018
4 Xây dựng tuyến dường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường Vành đai 2,5 theo hình thức BT Tư vấn xây dựng Quy chế đấu thầu 100 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng 2018
5 Dự án: Nhà ở Chung cư, Dịch vụ Thương mại và Khách sạn Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu  
477
Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội 2017
 6 Công trình: Tháp tài chính Quốc tế (IFT) Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tư vấn, phi tư vấn và xây lắp 359 Công ty cổ phần Đầu tư SCIC - Bảo Việt (BSI) 2017
 7 Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đại Kim - Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở thấp tầng Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu  
 
238
Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội 2017
 8 Dự án: Xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội thành trường Đại học chuyên ngành trọng điểm Quốc gia Tư vấn lựa chọn thầu cho gói thầu TV-03/2014 “Tư vấn thiết kế, giám sát, đấu thầu”  
 
 
172
Trường Đại học Dược Hà Nội 2014
9 Dự án: Đầu tư xây dựng Kho bảo quản hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tư vấn đấu thầu Gói thầu số 5,6,7 và số 8 68 Bảo tàng Hồ Chí Minh 2014
10  Dự án: Tổng thể cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Kayson Phomvihan, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa DCND Lào Giao nhận tư vấn đấu thầu gói thầu số 4 "Thi công xây dựng phần bổ sung" và gói thầu số 5 "thi công mỹ thuật trưng bày phần bổ sung" 47 Bảo tàng Hồ Chí Minh 2013
 11 Dự án: Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật nạp nhiên liệu hàng không tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Gói thầu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu EPC  
 
 
118
Công ty cổ phần thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất (TAPETCO) 2011
 12 Dự án: Bệnh viện 103 Học viện Quân y Thẩm tra chi phí lập hồ sơ yêu cầu và tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất gói: Lập phương án bố trí chức năng 60 Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng 2011
 13 Công trình: Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc Tư vấn thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu 67 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc 201110. Tư vấn quản lý chi phí trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị


 
STT Nội dung hợp đồng Chủ đầu tư Giá trị hợp đồng (trđ)
1 Xác định giá dịch vụ hỏa táng - nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái nguyên Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Lạc Viên Thái Nguyên       22
2 Tư vấn rà soát, bổ sung định mức và xây dựng đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng Sở Xây dựng Hải Phòng  2.600
 
3 Rà soát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý chất thải rắn đô thị thuộc Phương án rà soát, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý chất thải rắn đô thị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh         2.188
4 Tư vấn lập dự toán chi phí vận hành Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng          143
5 Thẩm tra Định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác xác định giá xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn bằng lò đốt CNC - 1000 công nghệ T-Tech tại huyện Lạc Sơn giai đoạn 2021 - 2023 thuộc dự toán dịch vụ công ích đô thị huyện Lạc Sơn năm 2021 - 2023 Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị huyện Lạc Sơn            40
6 Tư vấn xây dựng định mức kỹ thuật tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn Quảng Nam SXD tỉnh Quảng Nam 348
7 Thẩm tra dự toán TKBVTC hạng mục Trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4km từ trạm điều tiết Tây Mỗ đến đường vành đai 3 Hà Nội Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà 248
8 Đánh giá sự phù hợp của dự toán công trình với thiết kế được duyệt và thẩm tra giá trị khối lượng hoàn thành hệ thống cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sạch tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Khu công nghiệp - Đô thị dịch vụ VSIP Nghệ An Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam 750
9 Thẩm tra dự toán xây dựng công trình  - Dự án: Xây dựng mạng lưới cấp nước liên xã Bình Minh, Thanh Cao, Thanh Mai huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông 92
10 Thẩm tra dự toán Nhà máy xử lý chất thải Tân Thành Công ty CP môi trường xanh Bảo Ngọc 157
 

 
11. Kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo những năm gần đây


 
STT Chương trình đào tạo Đơn vị đề nghị
1 Tập huấn văn bản Quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi số 62/2020/QH14. - Các Sở xây dựng và Ban Quản lý dự án trong cả nước như Quảng Ninh, Bến Tre, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Bình Phước, Nam Định, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Lai Châu, Lào Cai, Trà Vinh, Phú Thọ, …
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty như: Tổng Công ty Thép, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Hà Đô, - Tập đoàn Dầu khí, - Tổng Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty CCP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao,  Viện Kế toán kiểm toán và tài chính doanh nghiệp, Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH MTV, Liên doanh Vietsopetro;  Tổng Công ty Mạng lưới Viettel,…
2 Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng, Thanh quyết toán trong đầu tư xây dựng, Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
3 Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản về Lựa chọn nhà thầu, Lựa chọn nhà đầu tư.
4 Đào tạo chuyên sâu kỹ năng Đo bóc khối lượng, lập dự toán.
5 Đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng định mức xây dựng.
6 Đào tạo việc áp dụng hệ thống Thông tin công trình (BIM) gồm:
- Đào tạo giảng viên nguồn;
- Đào tạo cho Ban chỉ đạo BIM và các dự án thí điểm;
- Đào tạo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án;
- Đào tạo cho cơ quan quản lý cấp Bộ;
- Đào tạo công cụ BIM cho một số cơ sở đào tạo.

 
- Các Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển     nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công thương.
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp BECAMEX, Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC), Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng,…
Các Ban QLDA: Ban QLDA công trình Y tế, Ban QLDA công trình Giao thông Quảng Ngãi, Ban QLĐTXD Thủy lợi 1, Ban QL Chuyên ngành Bộ Xây dựng, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA công trình Y tế,...12. Kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế


Trong quá trình nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ khoa học, Viện Kinh tế xây dựng đã triển khai nhiều chương trình phối hợp và hợp tác trên trường quốc tế, từ việc khảo sát kinh nghiệm quốc tế của một số nước trên thế giới sau đó phối hợp với một số tổ chức để cụ thể hoá kinh nghiệm, đồng thời tham gia xây dựng một số diễn đàn quốc tế. Từ đó, Viện đã đạt được một số kết quả có thể kể đến như sau:

- Tham gia hình thành Mạng lưới BIM toàn cầu (Global BIM Network)

- Đề xuất xây dựng diễn đàn BIM Chính phủ ở khu vực Đông Nam Á

- Hợp tác với Chương trình hạ tầng kỹ thuật toàn cầu (Global Infrastructure Programe) của Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy triển khai BIM tại Việt Nam

Một số chương trình hợp tác với các quốc gia và tổ chức trên thế giới:


 
TT Đối tác Thời gian Nội dung hợp tác
1 Hoa Kỳ Từ 2018
- Các mô hình triển khai dự án theo hình thức tích hợp (IPD - Integrated Project Delivery) và quy trình quản lý chi phí, quản lý giá trị theo mục tiêu (Target Value Design).
- Làm việc tại Đại học Tổng hợp California, Berkeley về Xây dựng tinh gọn (Lean Construction).
- Phối hợp cùng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam đã mời đoàn chuyên gia của Hiệp hội Kỹ sư định giá chuyên nghiệp Hoa Kỳ (ASPE) sang làm việc về “Nội dung, phương pháp và công cụ quản lý Giá Xây dựng - Cơ sở khoa học, kinh nghiệm ở Hoa Kỳ và thực tế tại Việt Nam”.
- Tổ chức đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm trong việc tổ chức áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) tại Hoa Kỳ

 
2 Trung Quốc 2019
- Hợp tác thúc đẩy “Xây dựng số”, “Số hoá Việt Nam” các hoạt động phát triển thị trường BIM.
- Hợp tác thúc đẩy xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật số chất lượng cao tại Việt Nam bằng việc hợp tác với các trường Đại học.
- Hợp tác nghiên cứu về các công cụ và hệ thống quản lý chi phí dựa trên BIM phù hợp với Việt Nam.
- Cung cấp chương trình đào tạo BIM và giới thiệu giải pháp BIM cho ngành Xây dựng tại Việt Nam.
- Tham dự chuỗi sự kiện “China Digital Building Annual Summit 2019” được tổ chức từ ngày 27/6 - 6/7 tại Trung Quốc do Công ty Glodon tổ chức.
- Phối hợp cùng công ty Glodon tổ chức cuộc thi BIM dành cho Kỹ sư Kinh tế xây dựng thông qua việc sử dụng giải pháp quản lý chi phí BIM 5D (Cubicost TASC-II).

 
3 Trường Đại học Oulou của Phần Lan  Từ 2015
- Phối hợp tổ chức nhiều trao đổi, hội thảo, đào tạo tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Oulu về chủ đề áp dụng BIM cho công trình Hạ tầng kỹ thuật, tự động hóa máy móc từ tháng 11/2015 tới tháng 05/2018.
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tại một số đơn vị triển khai áp dụng BIM cho công trình Hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam.
- Triển khai áp dụng thí điểm BIM cho công trình Cầu Thủ Thiêm 2.
- Phối hợp với các công ty, đơn vị triển khai áp dụng BIM cho công trình Hạ tầng kỹ thuật và nhóm chuyên gia Phần Lan thuộc dự án FIBEV hỗ trợ chuyển giao Hướng dẫn InfraBIM cho Việt Nam.
- Tổ chức chuỗi sự kiện tại Hà Nội - Đà Nẵng - Hội An - Quảng Ngãi chia sẻ về Hướng dẫn BIM và các công nghệ tự động hoá trong công tác thi công tại Phần Lan.

 
4 Công ty Autodesk  Từ 2014
- Ba biên bản ghi nhớ đã được ký kết khẳng định cam kết hợp tác giữa Công ty Autodesk và Viện Kinh tế xây dựng nhằm thúc thúc đẩy áp dụng BIM trong ngành Xây dựng Việt Nam.
- Autodesk đã cùng tổ chức hoặc cử Chuyên gia đến tham dự nhiều hội thảo/seminar do Viện Kinh tế xây dựng chủ trì để giới thiệu và thảo luận về BIM với những đơn vị tiên phong áp dụng BIM vào các dự án tại Việt Nam.
- Một số hoạt động nổi bật: phối hợp tổ chức Hội thảo “Việt Nam và giá trị Mô hình Thông tin công trình (BIM) trong ngành Xây dựng”; phối hợp tổ chức Hội thảo BIM tại Thành phố Hà Nội ngày 28/09/2017 và tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/04/2018; tham dự Hội thảo Autodesk University tại Las Vegas, Hoa Kỳ, …

 
5 Công ty Graphisoft và Công ty Vilandco  Từ 2010
- Các chương trình đào tạo, hội thảo về BIM cung cấp các kỹ thuật áp dụng BIM và hỗ trợ Tổ chuyên gia tư vấn để thực hiện tham vấn các chính sách và quy định về BIM.
- Chuyên gia tư vấn của Công ty Vilandco chia sẻ về việc “Phát triển công trình xanh tại Việt Nam, các giải pháp thiết kế - thi công - vận hành công trình hướng tới công trình hiệu năng cao” trong khuôn khổ chuỗi chương trình sự kiện BIM trực tuyến.
- Hỗ trợ một nhóm chuyên gia do Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM cử tham gia khoá đào tạo về Quản lý BIM theo chương trình do Graphisoft tổ chức.

 
6 Công ty Catenda của Na Uy    2018
- Hãng Catenda đã thông qua Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM để trao đổi với một số trường đại học tại Hà Nội (Kiến trúc, Công nghệ Giao thông vận tải, Xây dựng, Giao thông vận tải, Điện lực, Thủy lợi) và cho phép sinh viên các trường có thể sử dụng giải pháp của hãng miễn phí và hỗ trợ đào tạo ban đầu dành cho đội ngũ giảng viên nguồn. Hiện tại, các trường nêu trên đang triển khai nghiên cứu và cho sinh viên làm đồ án trên nền tảng BIMsync của Catenda.
 
 

 

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử