Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Viện Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật: 22/01/2018
Lượt xem: 2509
Ngày 22/01/2018, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.  Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện Bộ Xây dựng, cùng các cán bộ, viên chức của Viện Kinh tế xây dựng.
 
Tại Hội nghị, Tiến sỹ Lê Văn Cư - Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Viện. Theo đó, năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) và tiếp tục kế hoạch Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2010 – 2020 theo Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng và hợp tác với các đơn vị khác thuộc Bộ và ngoài Bộ, Viện Kinh tế Xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành tốt một khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và các hoạt động khác.
 


Tiến sỹ Lê Văn Cư - Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng
 
Năm 2017, đối với việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, Viện Kinh tế xây dựng đã hoàn thành soạn thảo trình Bộ ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư hướng dẫn (trong đó 06 Thông tư đã được ban hành) và soạn thảo một Chương V trong Luật Phát triển đô thị. Viện đã tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao cùng với các Cục, Vụ của Bộ Xây dựng trong soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
Về xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước, Viện đã trình Bộ Xây dựng 3 văn bản để Bộ công bố gồm: Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Quyết định số 964/QĐ-BXD ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.
Nhằm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Bộ, tính đến hết tháng 12/2017, Viện hoàn thành các Báo cáo đánh giá tình hình thị trường xây dựng về: Tình hình thị trường BĐS; Giá VLXD (theo 4 quý trong năm 2017); Tình hình thị trường giá nhân công xây dựng; Máy và thiết bị thi công xây dựng; Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng (theo 6 tháng và cả năm 2017).

Đối với hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, Viện hoàn thành trình Bộ công bố các văn bản về hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, bao gồm: Quyết định số 706/VKT/ĐT ngày 30/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016. Chỉ số giá xây dựng quốc gia và Chỉ số giá giao dịch đối với một số loại BĐS (báo cáo Bộ công bố theo 4 quý trong năm 2017). Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt (sửa đổi, bổ sung). Đối với hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, Viện đã hoàn thành và trình Bộ quyết định công bố 5 văn bản.

Trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Viện triển khai thực hiện 14 đề tài khoa học công nghệ (trong đó có 5 đề tài chuyển tiếp từ năm 2016), 4 dự án sự nghiệp kinh tế (trong đó có 2 dự án chuyển tiếp), 17 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng để nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trên thực tế, sản phẩm nghiên cứu của các đề tài, dự án là cơ sở rất quan trọng để cụ thể hóa trong việc soạn thảo thành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Xây dựng ban hành hoặc công bố.
 


Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Viện Kinh tế xây dựng
 
Đối với nhiệm vụ hoạt động tư vấn trong đầu tư xây dựng, Viện và Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam đã thực hiện các hoạt động tư vấn trong đầu tư xây dựng cho các chủ thể, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình có nhu cầu trong cả nước về các công việc: thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, dự toán công trình, xác định định mức, chỉ số giá xây dựng công trình... đã hướng dẫn và giúp Sở Xây dựng nhiều tỉnh thành trong cả nước lập định mức dự toán, xây dựng hệ thống đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, khảo sát, sửa chữa, lắp đặt, bảng giá ca máy, giá cước vận chuyển, đơn giá dịch vụ công ích, chỉ số giá xây dựng các loại công trình để công bố phục vụ việc lập và quản lý chi phí trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 
Với những kết quả đáng ghi nhận đó, năm 2018 Viện Kinh tế xây dựng định hướng chương trình công tác tập trung vào năm nhóm nội dung chính đó là: Tiếp tục thực hiện Đề án “Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 và kế hoạch thực hiện Đề án theo Quyết định số 204/QĐ-BXD ngày 21/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 – 2021 theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.
 
Tiếp tục nghiên cứu xây dựng bổ sung các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin trong đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản làm công cụ phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở để các chủ thể có liên quan sử dụng trong lập và quản lý chi phí trên các lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường; Hoàn thành việc triển khai những nội dung hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn chương Nguồn lực phát triển đô thị; Soạn thảo và trình Bộ Xây dựng 03 Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực kinh tế xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản.
Viện Kinh tế xây dựng cũng dự kiến tổ chức một số buổi tọa đàm trao đổi những vấn đề chuyên môn trong thực tế phát sinh cần giải quyết; những vấn đề nghiên cứu mang tính chất chiến lược, ảnh hưởng tới việc nghiên cứu của Viện trong giai đoạn trung hạn làm cơ sở xác định hướng phát triển của Viện trong thời gian tới.
Cũng tại Hội nghị các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến đóng góp về những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của Viện cũng như chương trình kế hoạch công tác năm 2018 của Viện Kinh tế Xây dựng.
 


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đánh giá cao những kết quả Viện Kinh tế xây dựng đã đạt được năm 2017. Viện Kinh tế xây dựng đã phát huy thế mạnh của đơn vị có bề dày phát triển, có nhiều kinh nghiệm truyền thống tốt đẹp để vượt qua những khó khăn nội tại và cả những tác động từ bên ngoài. Tập thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong Viện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, kết hợp chặt chẽ với các đơn vị ngoài ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao phó, đóng góp tích cực vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng... Thứ trưởng kỳ vọng, năm 2018, Viện sẽ chủ động đưa ra được những định hướng đường lối cụ thể để đạt được những thành tựu quan trọng. Viện cần phải chọn lọc, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó khẳng định được vị trí, vai trò to lớn cũng như nhiệm vụ nặng nề của Viện đối với sự nghiệp phát triển ngành xây dựng.

Thứ trưởng lưu ý, trong thời gian tới, Viện Kinh tế xây dựng cần chú trọng nghiên cứu xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu, hệ thống định mức kinh tế, hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Đây là nội dung có ý nghĩa vô cùng to lớn, gắn với thực tiễn hoạt động đầu tư xây dựng hiện nay. Để làm tốt được vấn đề này, người làm công tác nghiên cứu chiến lược như Viện Kinh tế xây dựng cần phải đổi mới tư duy, bắt kịp thực tiễn phát triển của thị trường, của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới để nâng cao hiệu quả về đầu tư xây dựng. Đầu tư xây dựng hiệu quả cũng là hoạt động thiết thực chống thất thoát, lãng phí, phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Viện cần tiếp tục quan tâm công, triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong công tác nghiên cứu các đề tài khoa học thực tiễn trên nền tảng thành công của những đề tài nghiên cứu của Viện những năm vừa qua đều có tính ứng dụng cao và được áp dụng ngay vào thực tế.
 


Toàn cảnh Hội nghị
 
Có thể nhận thấy rằng trong năm 2018 tới đây khối lượng nhiệm vụ công tác của Viện Kinh tế Xây dựng rất lớn. Phát huy những thành tích đã đạt được trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2017, được sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ, sự hợp tác chặt chẽ của các Cục, Vụ của Bộ và các đơn vị khác có liên quan, tin tưởng rằng Viện Kinh tế xây dựng sẽ hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2018.
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (14/11 )
Quy định mới về lãi vay và lợi nhuận đối với dự án PPP (14/11 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018 (14/11 )
Bộ Xây dựng tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4  (14/11 )
Ban hành 22 văn bản QPPL trong tháng 9/2018 (14/11 )
Công đoàn Viện tổ chức cho nữ cán bộ, công đoàn viên tham quan dã ngoại nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (14/11 )
Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu biên soạn Sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (14/11 )
Phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng (14/11 )
Giới thiệu Tạp chí Kinh tế xây dựng số 03/2018 (14/11 )
Bổ sung quy định hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư (14/11 )
Tăng cường quản lý nhà nước đối với nhà chung cư (14/11 )
Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng  (14/11 )
Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào ký Biên bản ghi nhớ hợp tác 09:20 09/10/2018 (14/11 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018 (14/11 )
Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018  (14/11 )
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 8/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng  (14/11 )
Sửa quy định về sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án (14/11 )
Ban hành 16 văn bản QPPL trong tháng 8/2018 (14/11 )
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước  (14/11 )
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018  (14/11 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử