Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Viện Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật: 22/01/2018
Lượt xem: 2544
Ngày 22/01/2018, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.  Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện Bộ Xây dựng, cùng các cán bộ, viên chức của Viện Kinh tế xây dựng.
 
Tại Hội nghị, Tiến sỹ Lê Văn Cư - Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Viện. Theo đó, năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) và tiếp tục kế hoạch Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2010 – 2020 theo Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng và hợp tác với các đơn vị khác thuộc Bộ và ngoài Bộ, Viện Kinh tế Xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành tốt một khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và các hoạt động khác.
 


Tiến sỹ Lê Văn Cư - Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng
 
Năm 2017, đối với việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, Viện Kinh tế xây dựng đã hoàn thành soạn thảo trình Bộ ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư hướng dẫn (trong đó 06 Thông tư đã được ban hành) và soạn thảo một Chương V trong Luật Phát triển đô thị. Viện đã tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao cùng với các Cục, Vụ của Bộ Xây dựng trong soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
Về xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước, Viện đã trình Bộ Xây dựng 3 văn bản để Bộ công bố gồm: Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Quyết định số 964/QĐ-BXD ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.
Nhằm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Bộ, tính đến hết tháng 12/2017, Viện hoàn thành các Báo cáo đánh giá tình hình thị trường xây dựng về: Tình hình thị trường BĐS; Giá VLXD (theo 4 quý trong năm 2017); Tình hình thị trường giá nhân công xây dựng; Máy và thiết bị thi công xây dựng; Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng (theo 6 tháng và cả năm 2017).

Đối với hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, Viện hoàn thành trình Bộ công bố các văn bản về hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, bao gồm: Quyết định số 706/VKT/ĐT ngày 30/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016. Chỉ số giá xây dựng quốc gia và Chỉ số giá giao dịch đối với một số loại BĐS (báo cáo Bộ công bố theo 4 quý trong năm 2017). Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt (sửa đổi, bổ sung). Đối với hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, Viện đã hoàn thành và trình Bộ quyết định công bố 5 văn bản.

Trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Viện triển khai thực hiện 14 đề tài khoa học công nghệ (trong đó có 5 đề tài chuyển tiếp từ năm 2016), 4 dự án sự nghiệp kinh tế (trong đó có 2 dự án chuyển tiếp), 17 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng để nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trên thực tế, sản phẩm nghiên cứu của các đề tài, dự án là cơ sở rất quan trọng để cụ thể hóa trong việc soạn thảo thành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Xây dựng ban hành hoặc công bố.
 


Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Viện Kinh tế xây dựng
 
Đối với nhiệm vụ hoạt động tư vấn trong đầu tư xây dựng, Viện và Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam đã thực hiện các hoạt động tư vấn trong đầu tư xây dựng cho các chủ thể, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình có nhu cầu trong cả nước về các công việc: thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, dự toán công trình, xác định định mức, chỉ số giá xây dựng công trình... đã hướng dẫn và giúp Sở Xây dựng nhiều tỉnh thành trong cả nước lập định mức dự toán, xây dựng hệ thống đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, khảo sát, sửa chữa, lắp đặt, bảng giá ca máy, giá cước vận chuyển, đơn giá dịch vụ công ích, chỉ số giá xây dựng các loại công trình để công bố phục vụ việc lập và quản lý chi phí trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 
Với những kết quả đáng ghi nhận đó, năm 2018 Viện Kinh tế xây dựng định hướng chương trình công tác tập trung vào năm nhóm nội dung chính đó là: Tiếp tục thực hiện Đề án “Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 và kế hoạch thực hiện Đề án theo Quyết định số 204/QĐ-BXD ngày 21/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 – 2021 theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.
 
Tiếp tục nghiên cứu xây dựng bổ sung các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin trong đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản làm công cụ phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở để các chủ thể có liên quan sử dụng trong lập và quản lý chi phí trên các lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường; Hoàn thành việc triển khai những nội dung hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn chương Nguồn lực phát triển đô thị; Soạn thảo và trình Bộ Xây dựng 03 Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực kinh tế xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản.
Viện Kinh tế xây dựng cũng dự kiến tổ chức một số buổi tọa đàm trao đổi những vấn đề chuyên môn trong thực tế phát sinh cần giải quyết; những vấn đề nghiên cứu mang tính chất chiến lược, ảnh hưởng tới việc nghiên cứu của Viện trong giai đoạn trung hạn làm cơ sở xác định hướng phát triển của Viện trong thời gian tới.
Cũng tại Hội nghị các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến đóng góp về những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của Viện cũng như chương trình kế hoạch công tác năm 2018 của Viện Kinh tế Xây dựng.
 


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đánh giá cao những kết quả Viện Kinh tế xây dựng đã đạt được năm 2017. Viện Kinh tế xây dựng đã phát huy thế mạnh của đơn vị có bề dày phát triển, có nhiều kinh nghiệm truyền thống tốt đẹp để vượt qua những khó khăn nội tại và cả những tác động từ bên ngoài. Tập thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong Viện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, kết hợp chặt chẽ với các đơn vị ngoài ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao phó, đóng góp tích cực vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng... Thứ trưởng kỳ vọng, năm 2018, Viện sẽ chủ động đưa ra được những định hướng đường lối cụ thể để đạt được những thành tựu quan trọng. Viện cần phải chọn lọc, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó khẳng định được vị trí, vai trò to lớn cũng như nhiệm vụ nặng nề của Viện đối với sự nghiệp phát triển ngành xây dựng.

Thứ trưởng lưu ý, trong thời gian tới, Viện Kinh tế xây dựng cần chú trọng nghiên cứu xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu, hệ thống định mức kinh tế, hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Đây là nội dung có ý nghĩa vô cùng to lớn, gắn với thực tiễn hoạt động đầu tư xây dựng hiện nay. Để làm tốt được vấn đề này, người làm công tác nghiên cứu chiến lược như Viện Kinh tế xây dựng cần phải đổi mới tư duy, bắt kịp thực tiễn phát triển của thị trường, của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới để nâng cao hiệu quả về đầu tư xây dựng. Đầu tư xây dựng hiệu quả cũng là hoạt động thiết thực chống thất thoát, lãng phí, phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Viện cần tiếp tục quan tâm công, triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong công tác nghiên cứu các đề tài khoa học thực tiễn trên nền tảng thành công của những đề tài nghiên cứu của Viện những năm vừa qua đều có tính ứng dụng cao và được áp dụng ngay vào thực tế.
 


Toàn cảnh Hội nghị
 
Có thể nhận thấy rằng trong năm 2018 tới đây khối lượng nhiệm vụ công tác của Viện Kinh tế Xây dựng rất lớn. Phát huy những thành tích đã đạt được trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2017, được sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ, sự hợp tác chặt chẽ của các Cục, Vụ của Bộ và các đơn vị khác có liên quan, tin tưởng rằng Viện Kinh tế xây dựng sẽ hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2018.
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng (15/02 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019 (15/02 )
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, định mức kinh tế, chi phí cho bảo vệ môi trường và giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt” (15/02 )
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải”  (15/02 )
Hướng dẫn mới về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (15/02 )
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (15/02 )
Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng (15/02 )
Viện Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2019 (15/02 )
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (15/02 )
Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) (15/02 )
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà thăm chúc Tết công nhân lao động  (15/02 )
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam  (15/02 )
Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12/2018 (15/02 )
Thông tư liên tịch: Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ (15/02 )
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng  (15/02 )
Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng  (15/02 )
Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng”  (15/02 )
Dấu ấn ngành Xây dựng trong công tác hoàn thiện thể chế pháp luật (15/02 )
Thị trường BĐS Việt Nam: Sôi nổi hoạt động mua bán - sáp nhập (15/02 )
Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý cho Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng”  (15/02 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử