Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Viện Kinh tế xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cập nhật: 10/01/2017
Lượt xem: 1249
Chiều ngày 09/01/2017, tại Hà Nội, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng  chủ trì Hội nghị.
 
Thay mặt lãnh đạo Viện Kinh tế xây dựng, Ông Trần Hồng Mai đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017. Theo đó, trong năm 2016, về nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước, Viện đã hoàn thành việc soạn thảo, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Đề án và trình Bộ ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư (trong đó có 08 Thông tư đã ban hành). Viện đã hoàn thành soạn thảo, trình Bộ 03 tập chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật với 745 chỉ tiêu. Hoàn thành việc soạn thảo và công bố theo nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao Tài liệu hướng dẫn xác định tiêu chí đánh giá, phương pháp lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải đô thị; xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác Công – Tư (PPP). Đã trình Bộ 08 tập định mức kinh tế - kỹ thuật với trên 1000 danh mục công tác phục vụ việc lập và quản lý chi phí trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Viện cũng đã soạn thảo 19 Báo cáo đánh giá tình hình thị trường bất động sản, thị trường vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng và thị trường dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng năm 2016 để cung cấp thông tin kịp thời phục vụ việc chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước thị trường ngành Xây dựng của Lãnh đạo Bộ…
 
 
Về Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Viện Kinh tế xây dựng triển khai thực hiện 09 đề tài khoa học công nghệ, 13 nhiệm vụ khoa học thường xuyên theo chức năng và 02 dự án sự nghiệp kinh tế để nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trên thực tế, sản phẩm nghiên cứu của các đề tài, dự án là cơ sở rất quan trọng để cụ thể hoá trong việc soạn thảo thành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Xây dựng ban hành hoặc đã công bố.
 
Về công tác tập huấn, phổ biến pháp luật, Viện Kinh tế xây dựng đã chủ trì, cử chuyên gia tham gia với Cục Quản lý nhà, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện việc mở các khoá tập huấn, phổ biến Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan mới ban hành. Viện và Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam đã chủ trì tổ chức và phối hợp thực hiện được 27 khoá tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã được ban hành, với số lượng gần 4.000 học viên tham gia.
 
Năm 2016, Viện Kinh tế xây dựng đã hoàn thành một khối lượng lớn công tác nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Hoàn thành nhiều đề tài khoa học công nghệ, dự án sự nghiệp kinh tế và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.
 
 
Trên cơ sở nhiệm vụ công tác và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, năm 2017, Viện Kinh tế xây dựng định hướng chương trình công tác tập trung vào hai nhóm nội dung sau:
 
Thứ nhất: Triển khai nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, từng bước hoàn thiện các công cụ pháp lý làm cơ sở để BIM được triển khai tại Việt Nam đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra  theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án “Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”.
 
Thứ hai: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin trong đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản làm công cụ phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở để các chủ thể có liên quan sử dụng trong lập và quản lý chi phí trên các lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường.
 
Thứ ba: Soạn thảo và trình Bộ Xây dựng một số Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực Kinh tế hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển đô thị.
 
Thảo luận về Báo cáo của Viện Kinh tế xây dựng tại Hội nghị, đại diện các Cục, Vụ của Bộ Xây dựng, cùng cán bộ trong đơn vị đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp, cũng như đề xuất những kiến nghị với Viện Kinh tế xây dựng để nghiên cứu giải quyết.
 
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo mở các khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng, đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu (26/02 )
Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (26/02 )
Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng  (26/02 )
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng  (26/02 )
Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT Hướng dẫn thực hiện hoạt động đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp (26/02 )
Nội dung mới trong mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (26/02 )
Một số tình hình chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tháng 3 và quý I năm 2010 (26/02 )
Công nghệ thi công Carbon Asphan (26/02 )
Tầm quan trọng của tổ chức quá trình xây dựng công trình? (26/02 )
Thị trường bất động sản Hà Nội: Nhiều chuyển biến tích cực (26/02 )
Giá trị của một chuyến đi (26/02 )
Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công xây dựng tuyến xe điện mặt đất đầu tiên (26/02 )
Đại hội chi Đoàn thanh niên Viện Kinh tế xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2012 (26/02 )
Bất động sản Hà Nội: Tây “oải”, Đông “tiến” (26/02 )
Những điểm khác biệt của mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp so với các mẫu HSMT đã ban hành (26/02 )
Hóa đơn điện tháng 2 được tính theo 2 mức giá (26/02 )
Một số tình hình chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2010 (26/02 )
Ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (26/02 )
Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng chúc tết cán bộ công nhân viên (26/02 )
Viện Kinh tế xây dựng tổ chức chúc Tết các cán bộ nghỉ hưu nhân dịp đón xuân mới Canh Dần 2010 (26/02 )
1Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
2 Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.
3Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
4Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch
5Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-4) 397 421 52; (84-4) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987;   Email: VienKTXD@moc.gov.vn
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử