Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Viện Kinh tế xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cập nhật: 10/01/2017
Lượt xem: 2509
Chiều ngày 09/01/2017, tại Hà Nội, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng  chủ trì Hội nghị.
 
Thay mặt lãnh đạo Viện Kinh tế xây dựng, Ông Trần Hồng Mai đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017. Theo đó, trong năm 2016, về nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước, Viện đã hoàn thành việc soạn thảo, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Đề án và trình Bộ ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư (trong đó có 08 Thông tư đã ban hành). Viện đã hoàn thành soạn thảo, trình Bộ 03 tập chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật với 745 chỉ tiêu. Hoàn thành việc soạn thảo và công bố theo nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao Tài liệu hướng dẫn xác định tiêu chí đánh giá, phương pháp lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải đô thị; xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác Công – Tư (PPP). Đã trình Bộ 08 tập định mức kinh tế - kỹ thuật với trên 1000 danh mục công tác phục vụ việc lập và quản lý chi phí trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Viện cũng đã soạn thảo 19 Báo cáo đánh giá tình hình thị trường bất động sản, thị trường vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng và thị trường dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng năm 2016 để cung cấp thông tin kịp thời phục vụ việc chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước thị trường ngành Xây dựng của Lãnh đạo Bộ…
 
 
Về Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Viện Kinh tế xây dựng triển khai thực hiện 09 đề tài khoa học công nghệ, 13 nhiệm vụ khoa học thường xuyên theo chức năng và 02 dự án sự nghiệp kinh tế để nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trên thực tế, sản phẩm nghiên cứu của các đề tài, dự án là cơ sở rất quan trọng để cụ thể hoá trong việc soạn thảo thành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Xây dựng ban hành hoặc đã công bố.
 
Về công tác tập huấn, phổ biến pháp luật, Viện Kinh tế xây dựng đã chủ trì, cử chuyên gia tham gia với Cục Quản lý nhà, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện việc mở các khoá tập huấn, phổ biến Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan mới ban hành. Viện và Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam đã chủ trì tổ chức và phối hợp thực hiện được 27 khoá tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã được ban hành, với số lượng gần 4.000 học viên tham gia.
 
Năm 2016, Viện Kinh tế xây dựng đã hoàn thành một khối lượng lớn công tác nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Hoàn thành nhiều đề tài khoa học công nghệ, dự án sự nghiệp kinh tế và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.
 
 
Trên cơ sở nhiệm vụ công tác và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, năm 2017, Viện Kinh tế xây dựng định hướng chương trình công tác tập trung vào hai nhóm nội dung sau:
 
Thứ nhất: Triển khai nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, từng bước hoàn thiện các công cụ pháp lý làm cơ sở để BIM được triển khai tại Việt Nam đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra  theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án “Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”.
 
Thứ hai: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin trong đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản làm công cụ phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở để các chủ thể có liên quan sử dụng trong lập và quản lý chi phí trên các lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường.
 
Thứ ba: Soạn thảo và trình Bộ Xây dựng một số Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực Kinh tế hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển đô thị.
 
Thảo luận về Báo cáo của Viện Kinh tế xây dựng tại Hội nghị, đại diện các Cục, Vụ của Bộ Xây dựng, cùng cán bộ trong đơn vị đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp, cũng như đề xuất những kiến nghị với Viện Kinh tế xây dựng để nghiên cứu giải quyết.
 
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Sử dụng tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện để sản xuất vật liệu xây dựng (19/04 )
Chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ của ngành (19/04 )
Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Phần lắp đặt (bổ sung)  (19/04 )
Viện Kinh tế xây dựng – 43 năm xây dựng và phát triển (19/04 )
Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 42 năm thành lập Viện Kinh tế xây dựng (19/04 )
Cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách tín dụng phát triển nhà ở xã hội (19/04 )
Giới thiệu Tạp chí Kinh tế xây dựng số 01/2017 (19/04 )
6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình (19/04 )
Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở  (19/04 )
Thực hiện quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13  (19/04 )
Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng quốc gia làm cơ sở phục vụ quản lý điều hành kinh tế vĩ mô” (19/04 )
Hội thảo Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình (19/04 )
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (19/04 )
Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu đánh giá các thiệt hại, phương pháp xác định chi phí xây dựng bị dừng, hoãn, kéo dài thời gian so với tiến độ và giải pháp khắc phục đối với những công trình bị dừng, hoãn, kéo dài tiến độ” (19/04 )
Đầu năm 2011, văn phòng cho thuê sẽ chịu áp lực giảm giá (19/04 )
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (sửa đổi, bổ sung) (19/04 )
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)  (19/04 )
Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng  (19/04 )
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng  (19/04 )
Viện Kinh tế xây dựng tham dự Hội khoẻ cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017 (19/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-4) 397 421 52; (84-4) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987;   Email: VienKTXD@moc.gov.vn
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử